Beskedservice

 

Beskedservice er et tilbud til dig, der kører med flextrafik i en af følgende kørselsordninger

 

  • Handicapkørsel
  • FlexUng/FlexJunior
  • Flextur/Flexrute – dog kun, hvis du har oprettet dig som Flexturkunde og bestiller Sydtrafik FLEXSelvbetjeningen
  • Kommunal flextrafik – hvis du er visiteret af kommunen til at køre til fx behandling eller træning
  • Siddende patientbefordring – hvis du er visiteret til at køre til behandling på sygehuset

 

Er du tilmeldt Beskedservice, kan du få besked om din kørsel med flextrafik. Det kræver blot, at du giver dit samtykke til, at vi må kontakte dig i forbindelse med din kørsel. Du skal også fortælle os, hvilket telefonnummer, du ønsker at modtage beskederne på. 

 

Vi sender to SMS-beskeder til dig 

 

  • en besked 24 timer før, du skal ud og køre
  • en besked kort tid før, bilen er hos dig

 

Med Beskedservice ved du mere præcist, hvornår du skal holde dig klar. 

 

Beskedservice kan modtages på alle typer mobiltelefoner. 

 

Tilmeld dig med NemID på samtykke.flextrafik.dk eller via din profil på Selvbetjeningen

 

Se her, hvordan du tilmelder dig.

Produceret af Sydtrafik