Velkommen til Flextrafik

 

Flextrafik  Tlf. 76 608 608


Alle dage fra kl. 08.00 - 18.00

Ikke alle kan anvende almindelig kollektiv trafik

 

Flextrafik henvender sig hovedsageligt til borgere, som ikke har mulighed for at benytte den almindelige kollektive trafik. Flextrafik kan karakteriseres som behovsstyret kollektiv trafik med mindre vogne. Kørslen er planlagt efter borgerens individuelle behov for kørsel og ikke efter en fast køreplan, som det kendes fra almindelige busser.

 

Flextrafik er den samlede betegnelse for alle de kørselstyper, der indgår i den behovsstyrede kollektive trafik.

Produceret af Sydtrafik