9. september 2020

 

FV7 - Flexvariabel.

Kontraktstart 1. marts 2021.


Midttrafik, Sydtrafik og FynBus har offentliggjort FV7 - FlexVariabel.

Tilbudsfrist 6. oktober 2020 kl. 12

 

Se udbudsmateriale og tilmeld her
 


 

20. juli 2020

 

FG7 - FlexGaranti.

Kontraktstart 1. november 2020, 1. marts 2021 eller 1. juni 2021.


Midttrafik, Sydtrafik og FynBus har offentliggjort FG7 - FlexGaranti.

Tilbudsfrist 24. august 2020 kl. 12

 

Kontraktstart kan variere for de enkelte udbudte garantivogne. Kontraktstart den 1. november 2020, 1. marts 2021 eller 1. juni 2021. Kontrakten udløber den 28. februar 2023 for alle vogne.


Der kan i dette udbud afgives tilbud på kørsel med samme vogn både i garanti- og rådighedsperioden samt i variabel periode uden for garanti- og rådighedsperioden.


Såfremt tilbudsgiver ønsker, at samme vogn skal kunne køre uden for garanti- og rådighedsperioden, skal der samtidig afgives tilbudspriser for kørsel i variabel periode.


Se udbudsmateriale og tilmeld her
 


 

Genudbud af vogntype 5 og 6, FV6G – FlexVariabel

 

Udbudsmateriale til FV6G – FlexVariabel er offentliggjort.


Gå til udbudsportal.


Bemærk at udbuddet gennemføres som et hasteudbud med tilbudsfrist 30. juni 2020 og kontraktstart 1. august 2020.


Tilbudsgiver opfordres til at indsende gyldig serviceattest sammen med tilbuddet. Serviceattesten må ikke være ældre end 6 måneder. Er man ikke i besiddelse af gyldig serviceattest skal denne rekvireres hurtigst muligt her.


Se øvrig tidsplan i udbudsmaterialet.

 

Liste over godkendte tilbud efter FV6G fremgår af udbudssiden.

 


 

Kommende udbud af flextrafik 2020

 

Udbud af FV7 – FlexVariabel


Aftalestart den 1. marts 2021. Rammeaftalen udløber den 28. februar 2023 for alle vogne.
Forventet offentliggørelse: September 2020

 


 

Produceret af Sydtrafik