Flextrafik 3. udbud

  

4. marts 2014

Alle de indkomne tilbud i forbindelse med FG3 - Flexgaranti og FV3 - FlexVariabel er nu behandlet.

 

Rammekontrakterne er tildelt i henhold til tildelingskriteriet "laveste pris".

 

Tildelingslisterne kan findes på udbudsportalerne under punktet "Offentligt materiale":

 

FV3 - FlexVariabel

 

FG3 - FlexGaranti

 

Henvendelser vedrørende udbuddet skal hos Sydtrafik rettes til Claus Rosenkrantz på e-mail clr@sydtrafik.dk.


 

FG3 - FlexGaranti

 

Flextrafik omfatter handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark


Gennem udbud og drift af Flextrafik ønsker trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik, med størst mulig fleksibilitet og effektivitet at tilbyde behovstyret offentlig servicetrafik og at varetage kørselsopgaver for sine ejere i kommuner og regioner.


Udbuddene følger EU-reglerne på området. Vi annoncerer udbuddene i

EU-Tidende (EUT S) og på FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks hjemmesider, hvor der vil være link til udbudsmaterialerne.


Bemærk, at der udbydes 2 særskilte udbud, henholdsvis FG3 – FlexGaranti og FV3 – FlexVariabel (Forventet offentliggørelse medio oktober 2013)


I udbudsbetingelserne kan man læse om udbudsgrundlaget, dvs. hvilke geografiske områder og kørselsordninger, der er omfattet af udbuddene, tilbudsfrister, driftsstart, kørselsomfang m.v. I betingelserne defineres også krav til materiel, drift og meget mere.


Trafikselskaberne har ret til at fremsende ændringer og tilføjelser til udbudsmaterialerne indtil den 2. oktober 2013. Eventuelle ændringer vil blive fremsendt til den e-mail-adresse tilbudsgiver oplyser ved tilmelding på udbudshjemmesiderne.


Tilbudsfristen for FG3 – FlexGaranti er 9. oktober 2013, kl. 12.00.


FG3 – FlexGaranti

 

Bemærk: Spørgsmål kan KUN foregå skriftligt via udbudshjemmesiderne. Alle spørgsmål, som tilbudsgiver sender til udbyder via udbudshjemmesiderne senest den 25. september 2013 vil, sammen med svarene på disse, løbende og senest 2. oktober 2013 blive offentliggjort i anonymiseret form på udbudshjemmesiden under menupunktet ”Spørgsmål og svar”.


Spørgsmål, der fremsendes senere end den 25. september 2013 via udbudshjemmesiderne, kan påregnes besvaret senest seks dage før tilbudsfristens udløb, det vil sige den 2. oktober 2013. Dette forudsætter dog, at det er muligt for udbyder at besvare disse spørgsmål senest seks dage før tilbudsfristens udløb. Herefter kan der ikke komme nye oplysninger til udbuddet.


Spørgsmål angående tilmelding og adgang til udbudsmaterialet, eller andre tekniske spørgsmål vedrørende udbudshjemmesiden kan rettes til 

Claus Rosenkrantz på clr@sydtrafik.dk.

 

 


 

FV3 - FlexVariabel

 

Flextrafik omfatter handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark.
 

Gennem udbud og drift af Flextrafik ønsker trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik, med størst mulig fleksibilitet og effektivitet at tilbyde behovstyret offentlig servicetrafik og at varetage kørselsopgaver for sine ejere i kommuner og regioner.


Udbuddende følger EU-reglerne på området. Vi annoncerer udbuddene i EU-Tidende (EUT S) og på FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks hjemmesider, hvor der vil være link til udbudsmaterialerne.
  

Bemærk, at der udbydes 2 særskilte udbud, henholdsvis FV3 – FlexVariabel og FG3 - FlexGaranti (sidstnævnte havde tilbudsfrist den 9. oktober 2013)

 

I udbudsbetingelserne kan man læse om udbudsgrundlaget, dvs. hvilke geografiske områder og kørselsordninger, der er omfattet af udbuddene, tilbudsfrister, driftsstart, kørselsomfang m.v. I betingelserne defineres også krav til materiel, drift og meget mere.


Trafikselskaberne har ret til at fremsende ændringer og tilføjelser til udbudsmaterialerne indtil den 6. november 2013. Eventuelle ændringer vil blive fremsendt til den e-mail adresse tilbudsgiver oplyser ved tilmelding på udbudshjemmesiderne.
  

Tilbudsfristen for FV3 - FlexVariabel er den 13. november 2013, kl. 12.00.


Adgang til udbudsmateriale: FV3 – FlexVariabel 
  

Bemærk: Spørgsmål kan KUN foregå skriftligt via udbudshjemmesiderne. Alle spørgsmål, som tilbudsgiver sender til udbyder via udbudshjemmesiderne senest den 30. oktober 2013 vil, sammen med svarene på disse, løbende og senest den 6. november 2013 blive offentliggjort i anonymiseret form på udbudshjemmesiderne under menupunktet " Spørgsmål og svar".


Spørgsmål, der fremsendes senere end den 30. oktober 2013 via udbudshjemmesiderne, kan påregnes besvaret seks dage før tilbudsfristens udløb, det vil sige den 6. november 2013. Dette forudsætter dog, at det er muligt for udbyder at besvare disse spørgsmål senest seks dage før tilbudsfristens udløb. Herefter kan der ikke komme nye oplysninger til udbuddet.


Spørgsmål angående tilmelding og adgang til udbudsmaterialet, eller andre tekniske spørgsmål vedrørende udbudshjemmesiden kan rettes til Claus Rosenkrantz på clr@sydtrafik.dk
 

 


 

Vejledende periodisk bekendtgørelse

I forbindelse med udbud af FV3 – FlexVariabel og FG3 – FlexGaranti har udbyder d. 20. juni 2013 offentliggjort periodiske vejledende bekendtgørelser for begge udbud.

 

De periodiske vejledende bekendtgørelser kan ses på

 

Vejledende periodisk bekendtgørelse FG3 - FlexGaranti og

 

Vejledende periodisk bekendtgørelse FV3 - FlexVariabel

 

Ønsker tilbudsgivere at stille spørgsmål til de periodiske vejledende bekendtgørelse kan dette ske ved at kontakte flextrafik@fynbus.dk.

Ved henvendelser bedes det anført i emnefeltet, at henvendelse vedrører de periodiske vejledende bekendtgørelser.

 

Udbudsbekendtgørelse samt udbudsmateriale for FG3 – FlexGaranti forventes offentliggjort primo september 2013 og udbudsbekendtgørelse samt udbudsmateriale for FV3 – FlexVariabel forventes offentliggjort primo oktober 2013.

 

Udbudsbekendtgørelserne samt udbudsmaterialerne vil blive offentliggjort via udbudshjemmesiden (link følger i forbindelse med offentliggørelse) og vil derudover kunne tilgås via udbyders hjemmesider fynbus.dk, midttrafik.dk og sydtrafik.dk.

 

 


 

 

Gennem udbud og drift af Flextrafik ønsker trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik, med størst mulig fleksibilitet og effektivitet at tilbyde behovstyret offentlig servicetrafik og at varetage kørselsopgaver for sine ejere i kommuner og regioner.


Udbuddene følger EU-reglerne på området. Vi annoncerer udbuddene i EU-Tidende (EUT S) og på FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks hjemmesider, hvor der vil være link til udbudsmaterialerne.
  

Produceret af Sydtrafik