Print denne side

20. marts 2018

Hvis der bliver konflikt

KONFLIKTEN ER UDSAT FORELØBIG 14. DAGE

Det er endnu ikke afklaret, om den varslede konflikt træder i kraft,
men som det ser ud lige nu er der strejke den 6. maj og lockout den 12. maj 2018.

 

Hvis der bliver konflikt forventer vi, at situationen er følgende: 

 

  • Alle busser i Danmark kører normalt, da busdriften ikke er omfattet af konfliktvarsel
  • Letbanen i Århus kører som normalt, da letbanen ikke er omfattet af konfliktvarsel
  • Metroen kører som normalt, da Metro Service ikke er omfattet af konfliktvarsel
  • Banedanmark er omfattet af konfliktvarsel og derfor forventer vi, at al togdrift – både fjern-, regional-, lokaltog og S-tog – indstilles fra konfliktens start. 

 

Du kan følge med på togoperatørernes, trafikselskabernes og DOTs hjemmeside (dinoffentligetransport.dk), hvor vi under en eventuel konflikt lægger information ud om, hvordan bus, tog og metro er påvirket, lige så snart vi har den. 

Hvis du normalt bruger toget, kan du søge på din rejse i Rejseplanen og få oplyst, hvordan du evt. kommer frem med bus, letbane og metro. 

 

Togpendlere og togrejsende, der har forudbetalt billet, kan få refusion, hvis der bliver strejke


Mange står for at skulle forny deres pendlerkort efter påske. Og det kan du trygt gøre, selvom der er varslet konflikt. For det første kører busserne som normalt, og er du togpendler kompenserer trafikvirksomheden dig for de dage, hvor togene ikke kører på grund af konflikten. Det gælder også, hvis du har forudbetalt en togbillet - så refunderes billettens pris. Hvor og hvordan du skal søge om refusion meldes ud her på siden, hvis konflikten bliver en realitet.
 

Driften på Vestbanen bliver ramt af konflikten.

 

Arriva, som er operatør af driften på Vestbanen, har meddelt, at det ikke vil være muligt at opretholde togdriften på Vestbanen, såfremt de varslede strejke- og lockoutvarsler bliver en realitet.

Det skyldes, at BaneDanmark er ramt af konflikten og at det er deres personale, som bemander fjernstyringscentralen i Esbjerg og varetager signalgivningen i Varde. Vestbanen kan således ikke anløbe Varde Station, hvor både tankning og rangering foregår.

 

Togdriften vil derfor blive indstillet den 5. maj kl. 23:59, såfremt der ikke kommer en løsning på de varslede strejke- og lockout forhold, eller såfremt forligsinstitutionen ikke udsætter konflikten.

 

Efter at en evt. konflikt stopper, har BaneDanmark meddelt, at der vil gå ca. 48 timer, før togdriften igen kan idriftsættes.

 

Sydtrafiks busdrift og flextrafik opretholdes på normal vis, hvorfor vi vil opfordre til, at man søger i Rejseplanen.dk for at finde alternative muligheder med bus.

Brugen af Flextur er også en mulighed. Klik på dette link for information om Flextur:  www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur  Flextur vises ikke på rejseplanen.

 

 rejseplanen.dk kan du se, hvordan du kan rejse uden brug af tog.

 

 

Tilbage