Print denne side

12. juni 2017

25. juni får busserne nye tider

Tjek hellere rejseplanen en ekstra gang efter 25. juni. Sydtrafik ændrer på tider, stoppesteder og ruter ved sommerens køreplanskift. Skiftet giver nye ruter, ændrede stoppesteder og nye numre. Se ændringerne på rejseplanen eller her på Sydtrafik.dk

 

Esbjerg By får et helt nyt bybusnet og i oplandet omkring Esbjerg ændres der en del på ruterne. Sønderborgs busser kører fremover på biogas og samtidigt omlægges bybusserne og der tilføjes to nye linjer.

 

Også i Haderslev bliver bybusnettet justeret, og der kommer en ny bybuslinje, linje 9. Oveni det får X-busserne en bedre køreplan mellem Esbjerg og Aabenraa, hvor 915X ikke længere kører helt til Sønderborg.

Det er de største forandringer, som passagererne vil opleve, når de stiger på en af Sydtrafiks busser efter 25. juni 2017. 

 

”Vi har gennemført et større arbejde med at skabe bedre regionalruter i den vestlige del af vores område, og derfor genindfører vi blandt andet rute 148 mellem Esbjerg og Vejen,” forklarer Lotte Stensberg, chef for Plan, Udvikling og HR i Sydtrafik:

 

”Vi optimerer vores kørsel, så den bliver til gavn for flest mulige passagerer. Samtidig har et nyt udbud givet en X-bus mellem Esbjerg og Billund, og det binder regionen mere sammen.”

 

Det er ikke alle kommuner, hvor passagererne vil opleve store forandringer, men Sydtrafik anbefaler alligevel, at man dobbelttjekker tider og busruter.  

 

Sydtrafik laver nye numre


Nogle ruter kører nemlig et lidt anderledes forløb, selvom de har samme nummer, mens andre busser skifter til et andet nummer. Eksempelvis skifter rute 141 og 245 begge nummer til 8C. Det bliver en gennemgående bus, som starter i Varde, kører videre til Esbjerg og slutter i Ribe. 

 

Det skal passagererne selvfølgelige vænne sig til. 

 

Derfor kan alle med fordel tjekke rejseplanen, sydtrafik.dk/køreplaner eller ringe til Sydtrafik på 7010 4410 mellem 06.15-18.00 alle hverdage, lørdag 09.15-17.00 og søn- og helligdage 10.15-17.00.

 

Sydtrafik anbefaler, at du benytter rejseplanens app eller rejseplanen.dk. Den giver det bedste overblik over forbindelserne, hvorimod en enkelt køreplan ikke fortæller, om der er andre busser, som nemmere bringer dig fra A til B.  

 

Billund 
Ændringer på ruterne 208 og 377. Derudover oprettes en ny rute 382, som kører mellem Billund, Skjoldbjerg og Vorbasse. Rute 384 får et ændret forløb på grund af ombygninger i centrum.
Rute 283 kører færre afgange. Rute 284 nedlægges fra sommer.
Rute 179 omlægges således at den ikke længere servicerer strækningen Hejnsvig-Billund, men derimod Hejnsvig-Grindsted.
Se køreplaner for Billund Kommune


 

Esbjerg 


Esbjergs kollektive trafik ændres radikalt. Det gælder både bybusser og regionale ruter. Se overblikket over ændringerne her

Desuden kommer en ny rute 248, der kører fra Esbjerg over Andrup, Skads, Grimstrup, Endrup, Vejrup til Gørding.

Der kommer desuden en ny skolerute 401, som kører mellem Bramming, Tjæreborg og Esbjerg Gymnasium. Rute 402, 404, 405, 406, 408 og 409 nedlægges, mens rute 403 udvides.

Rute 240 ændrer nummer til linje 14, som kører mellem Varde-Esbjerg.

Se alle køreplaner for alle detaljer i Esbjerg Kommune

 

Fanø
Rute 431 kører ikke længere med en udvidet sommersæson, som den gjorde i 2016. 
Se køreplanen for detaljer

 

Fredericia


Rute 550 nedlægges, da passagertallet ikke har været overbevisende nok.

Bybusserne i Fredericia holder pause lidt før normalt den 24. december.

Bemærk: Sommerkøreplan i bybusserne fra 25. juni til 5. august.

Se køreplanerne for alle detaljer i Fredericia Kommune

 

Haderslev

Der er ændringer på bybuslinjerne 3, 4, 6 og 8. Derudover oprettes en ny linje 9. Den får otte daglige afgange fra Haderslev Busstation til Kløvervej kvarteret via Erlev Bjerge. Den vil køre hver time mellem kl. 9 og 17 på hverdage.

Rute 138 kører fremover ikke til det tidligere Haderslev Sygehus og stoppestederne på Skallebækvej. Den holder sig fremover til Ribe Landevej og et nyt stoppested tæt ved den vestlige ende af Skallebækvej. 

Rute 278 kører fremover hver eftermiddag til STUK på alle hverdage.

I Haderslev kommune er der ændringer på rute 239, 261, 263, 264, 265, 278, 620, 626, 627, 632, 634 og 635. 

 

Se køreplanerne for alle detaljer i Haderslev Kommune

 

Kolding 

Bybusserne har ændringer på linje 1 og linje 2. Linje 1 vil fremover ændre rute, så den nu også kører forbi et nyt stoppested på Kløvervej. Den kører ad Tvedvej, Anemonevej, Kløvervej, Tvedvej og Højhusene i den ene retning, og som nu retur af Tvedvej i den anden retning. 

Bemærk: Sommerkøreplan i bybusserne fra 25. juni til 5. august.

Rute 254 og 257 får justeret tiderne, mens rute 525 kører ad en anden rute for at betjene Esbjergvej i Hejls, så tilflyttere kan komme til Sjølund-Hejls Skole.  

 

Se køreplanerne for alle detaljer i Kolding Kommune

 

Sønderborg Kommune 

Sønderborg får to nye buslinjer i byen, nemlig linje 2 og linje 6. Det betyder ændringer i tider og linjeføring for linje 1, 3, 4, 5 og 7. 

Rute 224, 225, 226 og 229 kører forbi Alssundgymnasiet Sønderborg på alle afgange. Det betyder ændrede tider og hyppighed på alle ruterne. Rute 225 og 226 bliver afpasset efter sejlplanen for færgen mellem Fynshav-Bøjden.

Ruterne 716, 721, 733, 735 og 742 bliver også ændret i deres tider og afgange. 

 

Se køreplanerne for alle detaljer i Sønderborg Kommune

 

Tønder Kommune 

Rute 285 får flere afgange og en sommerkøreplan. Blandt andet kommer en pendlertur med afgang fra Skærbæk om morgenen og retur fra Havneby/Lakolk om aftenen. I sommerperioden fra 25. juni til 10. september køres turene også i weekenderne.

 

Se køreplanerne for alle detaljer i Tønder Kommune

 

Varde Kommune 

Rute 240 ændrer nummer til linje 14, som kører mellem Varde-Esbjerg.

Rute 292, 293, 294, 295 får på udvidet kørekalenderen, fordi der er forskel på officielle skoledage i Varde og skoledage på STX/HHX i Varde. Det samme gælder for rute 448, 449, 474 og 487. 

Rute 460, 485 og 486 justeres.

 

Se køreplanerne for alle detaljer i Varde Kommune

 

Vejen Kommune 

Linje 16 kører ad en ny rute. Tidligere har den kørt ad Fuglsangsallé, men nu vil den køre ad Søndergade. 
Rute 283 kører færre afgange. Rute 284 nedlægges fra sommer. 
Rute 575, 576, 591 får flere afgange, mens der er minutjusteringer på en række skoleruter.
Rute 179 omlægges således at den ikke længere servicerer strækningen Hejnsvig-Billund, men derimod Hejnsvig-Grindsted.
Se køreplanerne for alle detaljer i Vejen Kommune

 

Vejle Kommune 

Bybusserne ændres en smule i tider, så dobbelttjek din afgang. 

Bemærk: Sommerkøreplan i bybusserne fra 25. juni til 5. august.

Rute 204, 207, 211 og 214 og 217 får alle justeret tiderne. 

Rute 211 bliver justeret på en enkelt afgang om eftermiddagen til glæde for de studerende på seminaret i Jelling. De kan nu tage bussen 14.56, som passer bedre med, at de får fri

om eftermiddagen 14.45. 

Rute 217 kører tidligere på de sidste to eftermiddagsafgange, fordi rute 214 og 217 dermed supplerer hinanden bedre på fællesstrækningen mellem Vejle og Gadbjerg.

Ruterne 322, 330, 346 får ændrede ruter. Ruterne 339 og 347 nedlægges.

 

Se køreplanerne for alle detaljer i Vejle Kommune

 

Aabenraa Kommune 

Rute 220 kører helt til Padborg på afgangen 15.28.

Rute 227 kører til byen Uge om morgenen. 

Rute 674 kører lidt senere om eftermiddagen, så eleverne fra Bolderslev skole kan nå bussen. 

 

Se køreplanerne for alle detaljer i Aabenraa Kommune

 

Region Syddanmarks ruter

I december 2015 blev der foretaget et større antal ændringer som følge af tog-køreplanskiftet. Ændringerne var fortrinsvis i øst og i syd. Ved dette køreplanskift rettes hovedsageligt i

ruter i vest. 

 

Rute 22 forsvinder som rute, men de samme ture overtages af rute 112. 

 

Rute 43 bliver justeret i tider.

 

Rute 44 bliver til en X-bus, nemlig X-bus 944.

 

Rute 103 får justeret tiderne.

 

Rute 111 får justeret tiderne.

 

Rute 112 overtager de opgaver, som rute 22 havde. Rute 112 får en række ekstra afgange.

 

Rute 125 får en ny afgang om morgenen. 

 

Rute 128 får justeret tiderne. 

 

Rute 138 kører ikke længere til det tidligere sygehus i Haderslev, men kører kun ad Ribe Landevej.

 

Rute 140 kører forbi Oksbøllejrens Hovedvagt søndag aften.

 

Rute 141 skifter nummer til linje 8C, som kører Varde-Bryndum-Tarp-Esbjerg-Tjæreborg-Ribe.

 

Rute 143 kører ikke længere over Randbøldal mod Billund om morgenen eller om eftermiddagen mod Vejle. Dette er for at betjene Naturstyrelsen bedre.

 

Rute 144 kører ikke længere via Glejbjerg, Vejrup og Grimstrup. De studerende i Glejbjerg får en særlig morgenafgang fra Glejbjerg til Esbjerg og to eftermiddage afgange for at kunne

komme retur. 

Rute 148 er en ny rute Esbjerg-Andrup-Esbjerg Lufthavn-Grimstrup-Emdrup-Vejrup-Holsted-Brørup-Askov-Vejen.

Rute 179 kører fremover til Grindsted, ikke Billund.

Rute 188 kører fremover kun til Vejen, ikke Holsted og ændrer tider. 

Rute 245 skifter nummer til linje 8C, som kører Varde-Bryndum-Tarp-Esbjerg-Tjæreborg-Ribe.

 

X-busser

 

Rute 900X får justeret nogle tider og venter i Aabenraa på 915X.

 

Rute 915X forkortes fra Esbjerg til Aabenraa. Det har givet mulighed for at tilføje tidligere morgenture med ankomst til både Aabenraa og Esbjerg omkring kl. 8 morgen. I Aabenraa er der tid til at skifte mellem 900X og 915X, hvis man skal videre til Sønderborg eller kommer derfra. 

 

Rute 944X er en ny X-bus, som erstatter rute 44. Den vil køre direkte mellem Esbjerg, Grindsted og Billund.

Tilbage