Vi får ofte disse spørgsmål fra medierne

 

Må vi filme/fotografere i bussen?

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at optage/tage billeder i busserne.

 

Som udgangspunkt er der ingen problemer i at tilladelse til at optage, men vi vil gerne planlægge optagelserne uden for den værste myldretid, omkørsler eller ruteændringer, så derfor skal du lige kontakte os.

 

Alle optagelser foregår naturligvis med respekt for de passagerer, som ikke ønsker at medvirke. Optagelserne må ikke være til gene for chaufføren eller passagererne. Chaufføren må ikke forstyrres i sit arbejde.

 

Ønsker du et interview med buschaufføren, så skal du kontakte os. Det kræver lige lidt mere koordinering fra vores side.

 

Har Sydtrafik ansat buschauffører?

Nej.Sydtrafik udbyder al kørsel. Det betyder, at den vognmand, der giver det bedste bud på at køre en linje, vinder kørslen. Det er altså vognmanden, der ansætter chauffører og har ansvaret for kørslen på linjen.

 

Vi har en række vognmænd, som leverer kørsel i de forskellige områder af Syd-og Sønderjylland. Du finder listen over de forskellige vognmænd her.

 

Har I en statistik for vold mod chauffører eller kontrollører?

Vi oplever uhyre sjældent voldelige episoder over for chauffører eller Sydtrafiks kontrollører. Af samme grund har vi ingen tal eller statistik. 

 

Chaufførerne har som en del af deres uddannelse forløb i konflikthåndtering.

 

På samme måde er Sydtrafiks kontrollører trænet i at løse konflikter på en rolig måde.

Hvem ejer Sydtrafik?

Sydtrafik er ejet af Region Syddanmark sammen med Esbjerg, Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Vejle, Vejen, Varde, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner.

Hvordan er Sydtrafik finansieret?

Region Syddanmark, kommuner og staten finansierer alle en del af Sydtrafik sammen med de indtægter, som kommer fra billetsalget.

Har du behov for en yderligere sammenligning af statistisk materiale - også i forhold til lignende trafiksselskaber?

 

Så anbefaler vi Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsens hjemmeside, hvor tallene er opgjort ens og sammenlignelige. 

 

 

Hvordan fastsættes Sydtrafiks priser?

Trafikstyrelsen sætter hvert år et såkaldt takstloft efter, hvor meget de almindelige priser er steget. Mere må priserne i den kollektive trafik heller ikke stige.

 

Sammen med de andre trafikselskaber (DSB, FynBus. Arriva m.v..) bestemmer Sydtrafik, hvor priserne skal ligge, og hvilke produkter, der skal koste hvad.

 

Samlet må priserne bare ikke stige mere end takstloftet.