Samarbejde om den kollektive trafik i Region Syddanmark


De tre aktører, kommuner, region og trafikselskaberne skal gennem et tæt, forpligtende samarbejde optimere og effektivisere den samlede drift og samtidig løbende udvikle den kollektive trafik og koordination mellem trafikformerne.

 

Den syddanske vision for kollektiv trafik

Sydtrafik og FynBus’ bestyrelser har vedtaget en fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark. Visionen skal gennemføres under hensyn til udviklingen af  de økonomiske ressourcer.

 

Vision

Den kollektive trafik i Syddanmark skal:

 

  • være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre transportformer
  • være omkostningseffektiv
  • til enhver tid naturligt indgå i borgerens valg af transportform
  • være kendt for god passagerservice
  • samlet set øges og samtidig udgøre en stigende andel af den samlede persontrafik. Målet er en årlig vækst i passagerantallet, der understøtter den nationale målsætning med 50% vækst indtil 2030
  • bidrage til befolkningens tilgængelighed mellem bopæl og skole, uddannelse, arbejde, service og fritidsaktiviteter og dermed understøtte bosætning, uddannelse og arbejdspladser i hele regionen
  • have et faldende miljøaftryk
  • være referencestandard – dvs. blive vurderet blandt de bedste til at måle sig op mod i andre tilsvarende trafiksystemer i og uden for Danmark
Produceret af Sydtrafik