Sydtrafiks vision

 

 Vi vil være et kunde-, markeds- og samarbejdsorienteret trafikselskab, der drives omkostningseffektivt med høj produktivitet og med fokus på innovation og udvikling.

 

Sydtrafik har i løbet af det seneste år arbejdet målrettet med en ny strategi. Den skal udgøre et stærkt fundament og være drivkraften i udviklingen mod vores fremtidige mål: at være et mere kunde-, markeds- og samarbejdsorienteret selskab.


Arbejdet med strategien har været foretaget af både medarbejdere og ledelse såvel som bestyrelse, og vi er derfor stolte af at præsentere vores ‘Strategiplan 2015-2018’.

 

Strategiplanen beskriver vores gennemgående målsætninger og fokusområder. Den skal i de kommende år synliggøre grundlaget for vores fremadrettede arbejde med udviklingen af Sydtrafik, som et attraktivt valg for kunderne.

 

God læselyst!

 

Jesper Frost Rasmussen, Bestyrelsesformand

Lars Berg, Adm. direktør  

Produceret af Sydtrafik