Sydtrafiks vision

 

 Vi vil være et kunde-, markeds- og samarbejdsorienteret trafikselskab, der drives omkostningseffektivt med høj produktivitet og med fokus på innovation og udvikling.

 

Sydtrafik har i løbet af det seneste år arbejdet målrettet med en ny strategi. Den skal udgøre et stærkt fundament og være drivkraften i udviklingen mod vores fremtidige mål: at være et mere kunde-, markeds- og samarbejdsorienteret selskab.


Arbejdet med strategien har været foretaget af både medarbejdere og ledelse såvel som bestyrelse, og vi er derfor stolte af at præsentere vores ‘Strategiplan 2015-2018’.

 

Strategiplanen beskriver vores gennemgående målsætninger og fokusområder. Den skal i de kommende år synliggøre grundlaget for vores fremadrettede arbejde med udviklingen af Sydtrafik, som et attraktivt valg for kunderne.

 

God læselyst!

 

Henning Ravn, Bestyrelsesformand

Lars Berg, Adm. direktør  

Produceret af Sydtrafik