Print denne side

31. juli 2019

Sydtrafik tester elektrisk bus i Esbjerg City

Tirsdag den 6. august tester Sydtrafik, i samarbejde med Mercedes-Benz, en 100% elektrisk bus. Bussen erstatter en enkelt tur på en bybuslinje, og det vil derfor være muligt for offentligheden, også at komme med ombord. 

 

Sydtrafik har over en længere periode arbejdet intenst med hvilke alternative drivmidler, der er til den traditionelle diesel-bus. Det er i den forbindelse, at Sydtrafik i samarbejde med de større bybus-kommuner i området, blandt andet kigger på 100% elektriske busser.

”El er et rigtig godt alternativ til diesel som drivmiddel, da en elektrisk drevet bus hverken udleder CO2 eller partikler”, siger direktør for Sydtrafik, Lars Berg. Han fortsætter, ”Den største udfordring med elektriske busser lige nu er, at rækkevidden ligger i underkanten af, hvad der er behov for, hvis bussen skal kunne køre en hel dag i bybusdrift uden at skulle lade op undervejs.”

 

Bæredygtighed er et af de prioriterede fokusområder hos Sydtrafik, så derfor arbejdes der løbende på at finde nye, bedre og mere miljøbesparende busser til brug for den buskørsel som Sydtrafik håndterer for kommunerne og Region Syddanmark.

Henning Ravn, bestyrelsesformand i Sydtrafik siger, ”Ingen er vist i tvivl om, at bæredygtighed og miljørigtig buskørsel er en vigtig politisk faktor. Jeg er derfor rigtig godt tilfreds med, at vi i Sydtrafik har stort fokus på at vejlede kommunerne og Region Syddanmark om nye former for drivmidler fremfor den traditionelle diesel. Og det er godt, at vi nu får mulighed for at teste en 100% elektrisk bus i Esbjerg.”

 

Esbjerg kommune er en af de kommuner, der overvejer hvilket drivmiddel, deres offentlige busser skal anvende, når der skal opstartes en ny kontrakt i 2021.

”Vi arbejder i Esbjerg Kommune, sammen med Sydtrafik, ud fra en strategi der gerne skulle bidrage til at el-busser bliver et naturligt element i bybilledet, derudover er overgangen til el i den kollektive bustrafik et væsentligt element i vores arbejde med at reducere kommunes CO2 udledning, som Klimakommune”, udtaler Søren Lambertsen, formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune.

 

Sydtrafik har i samarbejde med Mercedes-Benz arrangeret, at der den 6. august kommer en 100% elektrisk bus til Esbjerg, hvor den kommer til at gennemkøre en tur på en af bybuslinjerne i byen.

Planen er, at bussen starter fra bybusterminalen kl. 10.33 som linje 16 og kører en times tid. Den erstatter den normale bus på linje 16 på det pågældende tidspunkt. Bussen er retur på bybusterminalen kl. 11.33.

Inden da vil bussen komme forbi rådhuset i Esbjerg, så politikkerne i Esbjerg Kommune har mulighed for at besigtige den.

 

 

Tilbage
Produceret af Sydtrafik