Print denne side

10. september 2018

Sydtrafik sætter retning for de kommende fire år

Som offentligt trafikselskab skal Sydtrafik hvert 4. år lave ny trafikplan. Planen beskriver blandt andet, hvorledes Sydtrafik sætter fokus på anvendelse af data til optimering af den kollektive trafik i Sydtrafiks område af Region Syddanmark og på, hvordan sammenhængen til anden kollektiv trafik skal være.

 

Trafikplanen har været sendt i høring hos Regionen og kommunerne i Sydtrafiks område og beskæftiger sig med følgende centrale emner:

 

Datadrevet rådgivning og effektivisering 

Sydtrafik skal udvikle metoder til optimering af køreplanlægning og tilpasse tilbuddene til størst mulig glæde for borgerne. Et af målene er at kunne tilbyde en bedre og endnu mere effektiv kollektiv trafik gennem databaseret viden om kørsel, økonomi, passagerer og rejsemønstre.

 

Behovsstyret betjening

Sydtrafik skal fortsat udvikle og tilrette betjeningsniveauet, så det afspejler borgernes behov. Sydtrafik skal fortsat arbejde for passagervækst i den kollektive trafik. Et af målene er fortsat at udvikle og tilrette betjeningsniveau, så det bedst muligt dækker borgernes behov med særlig fokus på betjening af skolebørn, uddannelsessøgende og jobpendlere.

 

Rådgivning om bæredygtighed

Sydtrafik skal formidle rådgivning og sparring til kommunerne om bæredygtighed. Et af målene er, at Sydtrafiks køretøjer skal have det laveste mulige miljøaftryk, hvilket betyder, at de mest miljøvenlige køretøjer er mest i drift.

 

For alle 3 fokusområder er der opsat yderlige ambitiøse mål med tilhørende indsatsområder. Alle er indsatsområder, som skal være med til at sikre, at målsætningerne i den kommende trafikplans periode opnås.

 

Læs mere på www.sydtrafik.dk/trafikplan

 

Sydtrafiks trafikplan 2018 – 2022 er udarbejdet i samarbejde med Sydtrafiks bestyrelse, de 11 kommuner, Region Syddanmark og alle busvognmænd, som har kontakt med Sydtrafik.

 

 

Sydtrafiks vision:

”Vi vil være et kunde-, markeds- og samarbejdsorienteret trafikselskab, der drives omkostningseffektivt med høj produktivitet og med fokus på innovation og udvikling”

 

 

 

Fakta:

I nærværende trafikplansperiode (2014 -2018) har Sydtrafiks indsatsområder været en målsætning om ”Flere passagerer”, ”Flere tilfredse passagerer”, ”Bæredygtighed” og ”udvikling af Flextrafik”. Af tiltag kan nævnes indførelse af realtid, øget kundefokus, øget kendskab til - og benyttelse af Flextrafik og andre miljøvenlige drivmidler på Sydtrafiks busser.

Tilbage
Produceret af Sydtrafik