Print denne side

18. januar 2019

Fordelagtigt tilbud sikrer den grønne omstilling i Esbjergs busser

Der kommer et nyt navn på siden af busserne i Esbjerg, når Tide Bus Danmark til sommer overtager driften fra Arriva. Samtidigt står Esbjerg Kommune til at spare millioner på det nye udbud på byens bustrafik, og det kan være med til at sikre, at der kommer til at køre grønnere busser allerede fra 2021.

 

Det blev ikke Arriva, der stod med det bedste tilbud, da udbudsrunden var færdig, selvom de lige nu står for driften af busserne i kommunen. Derfor vil der fra midten af 2019 i stedet stå Tide Bus på chaufførernes skjorter. Tide Bus er en af landets største busoperatører, og de er også en kendt spiller i den kollektive trafik i området:

 

”Vi kender Tide Bus som en god og stabil samarbejdspartner, der har været operatør hos os i mange år,” fortæller Lars Berg, der er direktør for Sydtrafik. Sydtrafik varetager udbud og planlægning af busdriften i hele den jyske del af Region Syddanmark, og de har sammen med Esbjerg kommune været med til at sammensætte et lidt anderledes udbud, der kun løber over to til fire år.

 

”Esbjerg Kommune og Sydtrafik vurderede sammen, at man ikke var klar til en grøn omstilling allerede i år, men vi ønskede samtidigt ikke at vente de seks til otte år, som et normalt udbud løber over. Løsningen blev dette korte udbud, hvor vi ændrede på nogle parametre som fx bussernes maksimale alder,” siger Lars Berg.

 

Den markante besparelse i forhold til tidligere kan både findes i de ændrede betingelser i kontrakten, og i en generel effektivisering af den kollektive trafik i byen:  

 

”Den store gentænkning af bybustrafikken der blev gennemført for et par år siden er nu kørt godt ind og busselskaberne kan også se værdien af effektive ruter, hvilket jeg forventer er en del af grunden til den markante besparelse, og det er jeg rigtig glad for” siger Søren Heide Lambertsen, der formand for Teknik og Byggeudvalget.

 

Nødvendigt med grønnere busser

Resultatet blev et tilbud, som sparer Esbjerg kommune i omegnen af 16 millioner over den toårige periode – penge der så kan investeres i fremtiden:

 

”Teknik & Byggeudvalget har ad flere omgange drøftet mulighederne for at indføre grønne busser i hele kommunen. Fredag d. 18. januar tager vi stilling til en udbudsstrategi der lægger op til udbud af busdrift med el-busser og biogasbusser i hele kommunen. Dette vil bringe Esbjerg kommune helt i front med hensyn til omstilling til grøn energi” udtaler Søren Heide Lambertsen.

 

Kontrakten med Tide Bus Danmark er sat til at udløbe allerede medio 2021, men kan om nødvendigt forlænges et år ad gangen i to år.

Tilbage
Produceret af Sydtrafik