Trafikplanprocessen

 

Oktober 2017: Drøftelse i Sydtrafiks bestyrelse af fokusområder

 

21. februar 2018: Workshop for bestillere, vognmænd og andre interessenter

 

Marts - maj 2018: Drøftelse i Sydtrafiks bestyrelse

 

25. maj: Sydtrafiks bestyrelse sender Trafikplan 2018-2022 i høring hos de 11 ejer - kommuner samt Region Syddanmark 

 

31. august: Sydtrafiks bestyrelse behandler høringssvar og godkender endelig Trafikplan 2018-2022

Produceret af Sydtrafik