Forventet kørselsomfang

 

Sydtrafik forventer at kørselsomfanget i 2018-2022 vil være på niveau med det aktuelle niveau for 2018, som derfor beskrives i trafikplanen.

 

Forventninger til ændret kørselsomfang i den enkelte kommune

For at skabe bedst muligt overblik over kommuners og regionens forventninger til ændringer i kørselsomfang har Sydtrafik i forbindelse med denne trafikplan bedt de 11 kommuner om, at drøfte forventninger til kørselsomfang i trafikplanperioden og orientere Sydtrafik om eventuelle forventninger til øget eller reduceret kørsel.

Tilbagemeldingerne fra de enkelte kommuner om forventninger til kørselsomfang kan ses nedenfor.

 

En del kommuner har også udarbejdet servicekriterier, der fortæller hvad man kan forvente af den kommunalt betalte kollektive trafik i kommunen, altså hvilken frekvens de kommunale busser typisk kører med, hvilke by størrelser der busbetjenes m.m.

 

Tabellen udfyldes løbende efterhånden som kommunerne sender tilbagemeldinger til Sydtrafik.

 

Kommune                           

Forventninger til ændring i det

kommunalt finansierede kørselsomfang

2018 - 2022 i forhold til niveauet i 2018

Servicekriterier for den

kommunalt finansierede kørsel           

Billund    

Esbjerg

(Teknik & Byggeudvalgsmødet 15/6 2018)

"Det nuværende kørselsomfang samt de vedtagne servicekriterier fastholdes" Servicekriterier for kollektiv bustrafik i Esbjerg Kommune
Fredericia Uændret  

Haderselv

(Plan - og Miljøudvalget 11/6 2018)

Uændret

"Haderslev Kommunehar pt. ikke planlagt ændringer i kørselsomfanget indenfor de næste 4 år, men der foretages muligvis en analyse af den kollektive trafik, hvis resultater kan give anledning til ændringer af såvel mindre som større karakter."

Har pt. ingen.
Kolding Uændret Serviceniveau folkeskoler i Kolding
Sønderborg Uændret Kriterier for kollektiv trafik Sønderborg
Tønder Uændret  

Varde

(Udvalget for Plan & Teknik 15/8 2018)

Uændret

"Udvalget for Plan - og Teknik har vurderet omfanget af den kollektive trafik. Det er vores vurdering, at det nuværende niveau er passende i forhold til det nuværende behov. Udvalget vil løbende have fokus på uddannelsessøgende med lange transporttider."

 
Vejen Uændret Vedtagne principper for kollektiv trafik Vejen Kommune
Vejle

Uændret

"Teknik & Miljø forventer, at Kommunen som minimum opretholder det eksisterende kørselsomfang. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 har Forvaltningen gjort opmærksom på behovet for at betjene nye boligområder som Tirsbæk Bakker og Store Grundet."

 

Aabenraa

(Teknik - og Miljøudvalgets høringssvar til trafikplan 2018-2022, samt forventning til fremtidigt serviceniveau)

Uændret

"Teknik - og Miljøudvalget forventer at Aabenraa Kommune i planperioden 2018-2022 fastholder sit nuværende betjeningsniveau med kollektiv bustrafik. Udvalget er dog stillet over for en budgetudfordring fra og med 2020, hvor der pt. mangler ca. 2 mio. kr. årligt til finansiering af bustrafikken. De gældende servicekriterier for kollektiv bustrafik i Aabenraa Kommune fastholdes indtil videre."

Servicekriterier for kollektiv bustrafik i Aabenraa Kommune

 

Produceret af Sydtrafik