Fokusområder

 

Trafikplanen indeholder:

 

  • Fakta omkring rammebetingelser for hele Sydtrafiks område - Der er desuden udarbejdet en række faktaark, der beskriver rammebetingelserne i den enkelte kommune i forhold til den faktiske og forventede demografiske udvikling samt udviklingen i bilejerskab og pendlingsafstand. Se kommunernes faktaark her.

 

  • Forventet kørselsomfang 2018-22 - Sydtrafik forventer at kørselsomfanget i 2018-22 vil være på niveau med det aktuelle niveau for 2018, som derfor beskrives i trafikplanen. For at skabe bedst muligt overblik over kommuners og regionens forventninger til ændringer i kørselsomfang har Sydtrafik i forbindelse med denne trafikplan bedt regionen og de 11 kommuner om at drøfte forventninger til kørselsomfang i trafikplanperioden og orientere Sydtrafik om eventuelle forventninger til øget eller reduceret kørsel. Se tilbagemeldinger fra kommunerne.

 

  • Sydtrafiks fokusområder 2018-22 - Sydtrafiks bestyrelse har defineret 3 fokusområder, som Sydtrafik vil arbejde med i trafikplanperioden.

 

  • Datadrevet Rådgivning og effektivisering - Sydtrafik skal udvikle metoder og overblik, til optimering af køreplanlægningen, så kommuner og region kan få overblik over muligheder for at optimere driften og tilpasse tilbuddene til størst mulig glæde for flest mulige borgere.

 

  • Behovsstyret betjeningsniveau - Sydtrafik skal fortsat, udvikle og tilrette betjeningsniveauet så det afspejler de behov brugerne har, med særligt fokus på betjening af skolebørn og uddannelsessøgende. Region og kommuner skal samarbejde om målrettet transport til ungdomsuddannelser med blik for koordineret betjening omkring fremtidens knudepunkter. Sydtrafik skal fortsat tænke ambitiøst og arbejde for passagervækst, der hvor der er størst potentiale for vækst i den kollektive trafik.

 

  • Rådgivning om bæredygtighed - Sydtrafik skal kunne formidle rådgivning og sparring omkring bæredygtighed og koordinere arbejdet hermed omkring udbud.

 

          For hvert fokusområde er der i trafikplanen defineret en række mål og indsatser.

 

 

 

Produceret af Sydtrafik