Samarbejde om den kollektive trafik i Region Syddanmark

De tre aktører, kommuner, region og trafikselskaberne skal gennem et tæt, forpligtende samarbejde optimere og effektivisere den samlede drift og samtidig løbende udvikle den kollektive trafik og koordination mellem trafikformerne.

Det er en fælles opgave at skabe den bedst mulige sammenhæng i budget- og planlægningsprocesserne, og at sikre at den konkrete ruteplanlægning bygger på grundige analyser af behov, herunder pendlings- og passagerstrømme.

 

Den syddanske vision for kollektiv trafik

FynBus og Sydtrafik formulerede i 2014 en fælles vision for udviklingen af den kollektive trafik i Syddanmark, og den er i 2018 blevet opdateret. Visionen er vedtaget af Sydtrafiks og FynBus’ bestyrelser samt Region Syddanmark under hensyn til, at visionen skal realiseres i takt med udviklingen i ressourcer og rammebetingelser.

 

Den kollektive trafik i Syddanmark:

 

1. skal være enkel, sammenhængende og attraktiv i forhold til andre transportformer.
2. skal være omkostningseffektiv.
3. skal naturligt indgå i borgerens valg af transportform.
4. skal være kendt for god passagerservice.
5. der skal løbende ses på relevansen af eksisterende trafiktilbud og udvikles nye tiltag for at skabe størst mulig mobilitet i den kollektive trafik.
6. skal bidrage til befolkningens tilgængelighed til skole, uddannelse, arbejde, service og fritidsaktiviteter og dermed understøtte bosætning, uddannelse og arbejdspladser.
Med fokus på at skabe bedst mulig mobilitet for flest mulige borgere inden for de bevilgede økonomiske rammer.
7. skal have et faldende miljøaftryk ved at fremtidige nye drivmidler tænkes ind, hvor og når det giver mening ift. den samlede økonomiske ramme.

 

Produceret af Sydtrafik