Sydtrafiks vision

 

”Vi vil være et attraktivt trafikselskab, som med kunden i centrum, drives effektivt med fokus på innovation, bæredygtighed og mobilitet”

 

Denne vision bygger ovenpå den tidligere, og den skal være et overordnet pejlemærke for ledelse, bestyrelse og alle ansatte, således at der aldrig kan være tvivl om i hvilken retning, der skal arbejdes.

 

Bag denne vision står knap et års målrettet, strategisk arbejde af både medarbejdere, ledelse og bestyrelsen, og den lægger retningen for den fremtidige udvikling af Sydtrafik som trafikselskab og arbejdsplads.

Strategiplan 2019-2022 beskriver vores nye vision med de fire gennemgående strategiske fokusområder, og den fremhæver de vigtigste mål og indsatser under hvert af disse fokusområder.

Dermed bliver grundlaget for vores fremadrettede arbejde med udviklingen af Sydtrafik synliggjort, og strategiplanen skal fungere som holdepunkt for ledelse, bestyrelse og medarbejdere når der skal sættes nye projekter i søen, og når der kommer nye ideer til.

 

Henning Ravn, Bestyrelsesformand

Lars Berg, Adm. direktør  

 

 

Strategikort

Produceret af Sydtrafik