Om Sydtrafik

 

Se videopræsentation af virksomheden Sydtrafik

 

 

Sydtrafik er et fælleskommunalt trafikselskab i den jyske del af Region Syddanmark. Selskabet blev dannet i forbindelse med kommunalreformen i 2006 med baggrund i de daværende tre trafikselskaber: VAT, Ribe Amts Trafikselskab og Sydbus. Busdriften udgør den væsentligste aktivitet i virksomheden, der også omfatter togdrift (Vestbanen) samt flextrafik.

 

Den tidlige fase

 

I selskabets første år var fokus på at gøre Sydtrafik synlig med en sammenhængende og attraktiv kollektiv trafik. Der skulle udvikles nye fleksible tilbud og sikres en høj kvalitet i den kollektive trafik. De overordnede målsætninger var sikker drift og udvikling. Begge disse målsætninger er i dag opfyldt.

 

Sydtrafik i dag

 

Sydtrafik er nu i sin næste fase, hvor selskabet struktureret arbejder på at blive oplevet som en servicevirksomhed, der yder kunder og samarbejdsparter en høj og proaktiv service. Som led i dette mål gennemførte selskabet i 2013 en omstrukturering, der førte til etablering af en Kunde- og Markedsafdeling, ligesom der pr. 1. januar 2014 blev ansat en ny direktør. Med den nye organisering på plads er selskabets fokus drejet ud mod markedet med væsentlig øget brug af informationsteknologi. Alt i alt aktiviteter, der understøtter, at Sydtrafik skal være et kunde-, markeds- og samarbejdsorienteret trafikselskab, der drives omkostningseffektivt med høj produktivitet og med fokus på innovation og udvikling. Fundamentet for at sikre fremtidig passagervækst er skabt.
 

Se Sydtrafiks organisation

 

Sydtrafik administrerer kørslen i følgende kommuner:

(Bemærk! Fanø Kommune varetager den kollektive trafik på Fanø fra 1. januar 2018)

Produceret af Sydtrafik