Ankenævnet for Bus, tog og Metro

 
Sydtrafik er tilsluttet Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, der er et uafhængigt klagenævn med en dommer som formand.
 
Nævnet behandler klager fra kunder over afgørelser, som et trafikselskab har truffet i et mellemværende med kunden.
 
Hvis du vil klage over en afgørelse, som Sydtrafik har truffet i et mellemværende med dig, kan du derfor klage til ankenævnet. 
 
Læs mere om ankenævnet og om hvordan du klager på www.abtm.dk
 
Læs evt. mere om klager i Sydtrafiks rejseregler 
Produceret af Sydtrafik