Principper for natbusbetjening

 
Region Syddanmark har i 2008 vedtaget principper for regional betjening med kollektiv trafik. I disse principper indgår ikke betjening i nattetimerne. Sydtrafik har derfor udarbejdet rapporten Principper for natbusbetjening, som indeholder Sydtrafiks faglige vurdering af behovet for regional og kommunal natbusbetjening.
 
I rapporten opstilles forslag til principper for betjening med både regionale og kommunale natbusser for hhv. helårsnatbusser og julenatbusser. Bestillerne i Sydtrafiks område har mulighed for at indmelde egne principper for betjening med natbusser. Disse er indarbejdet i rapporten efter høringsperioden.
 
 
Produceret af Sydtrafik