Kundetilfredshed

Sydtrafiks kundetilfredshedsundersøgelse i bustrafikken

 

Herunder finder du undersøgelser af kundetilfredsheden blandt Sydtrafiks passagerer. Vi måler hvert år kundetilfredsheden gennem personlige interviews, der bliver foretaget af et analysebureau.

I 2019 slog vi rekorden for tilfredsheden blandt vores brugere – den overordnede tilfredshed steg fra 79 til 85 point ud af 100 mulige. Læs mere i undersøgelserne herunder.

Fælles kundetilfredshedsanalyse

 

For andet år i træk har Sydtrafik sammen med de øvrige trafikvirksomheder i Danmark gennemført den fælles årlig kundetilfredshedsanalyse.  Analysen er landsdækkende, og går på tværs af trafikvirksomheder og transportformer. Den er gennemført online og omfatter kunder, som bruger kollektiv transport minimum en gang årligt.

Denne analyse adskiller sig ved at have en overvægt at respondenter, der kun bruger offentlig transport sjældent. Den giver et indblik i den brede befolknings holdning til kollektiv trafik.

Analyser af Flextrafik

 

Flextrafik er behovsstyret kollektiv trafik med mindre vogne. Kørslen er planlagt efter borgerens individuelle behov for kørsel og ikke efter en fast køreplan, som det kendes fra almindelige busser. Flextrafik er den samlede betegnelse for alle de kørselstyper, der indgår i den behovsstyrede kollektive trafik. Siden 2014 har Sydtrafik undersøgt tilfredsheden for kunderne, der benytter Flextrafik.

Produceret af Sydtrafik