Alternative drivmidler i Sydtrafik

 

Sydtrafik har i samarbejde med Cowi udarbejdet en rapport der afdækker mulighederne for at tage alternative teknologier og drivmidler i brug, der kan bidrage til lavere emissioner fra busserne end traditionelle dieselbusser.

 

Følgende emner er inddraget i rapporten:

 

  • Drivmidlets fremstilling
  • Miljøbelastning generelt, herunder emissioner af CO₂, NOX, partikler og støj
  • Andre driftsaspekter som passagerkomfort samt energiforbrug til varme og aircondition i busserne
  • Nødvendige investeringer og forventet driftsøkonomi
  • Fleksibilitet for kunder og planlægning, forsyningssikkerhed (oppetider) og begrænsninger af køremønstre
  • Tilhørende rammebetingelser, herunder overordnet organisering samt ud-buds- og ejerforhold i den offentlige bustrafik
  • Infrastruktur og tilgængelighed i forhold til lokalisering af tankanlæg (tom-kørsel)
  • Sundhedseffekter mv.
  • Modning af teknologier

 

 

Læs rapport om drivmidler

Produceret af Sydtrafik