Sydtrafiks passagertal fordelt på kommune og rutetype Skip til hoved indholdet

Passagertal

Her kan du finde Sydtrafiks passagertal fordelt på kommune og rutetype tilbage fra 2018

Passagertallene er et kvalificeret estimat på baggrund af data fra Rejsekort og andre digitale billetløsninger.


Ca. 96% af vores rejser er digitale og leverer data, der indgår i beregningerne af det samlede passagertal.


Hver eneste påstigning i en bus tæller som én rejse. Det vil sige, at skifter en kunde mellem to busser, så tæller vi det som to påstigninger, dvs. to rejser.

Passagertallene træder i stedet for den årlige manuelle passagertælling, der var behæftet med så store usikkerheder, at der ikke kan laves sammenligninger.

Passagertal for 2020

 

Aabenraa 403.617 244.438 224.147 120     46.653 918.975
Billund   51.526 37.358       30.899 119.773
Esbjerg 2.035.073 138.516 94.387 5.054     79.966 2.352.996
Fredericia 702.567 12.629         43.329 758.525
Haderslev 415.545 76.904 209.381 38     46.706 748.574
Kolding 1.452.090 89.509 154.142 94     87.740 1.783.575
Region Syddanmark     128.968 11.394 3.354.972     3.495.334
Sønderborg 267.457 183.498 853.893       42.791 1.350.775
Tønder   169.177 149.289       13.639 3332.105
Ukendt             789.712 789.712
Varde 18.214 48.324 69.066       15.816 151.420
Vejen 18.521 144.586 5.630       15.198 183.935
Vejle 1.513.713 154.368 426.169 476     113.971 2.208.697
Vestbanen           140.996   140.996
Total 6.826.797 1.313.475 2.352.430 20.312 3.354.972 140.996 1.335.410 15.334.392
Bestiller Bybys Lokal/skolebus Mellemby Natbus Region Tog Ukendt Total

 

Forklaringer til tabellen:

 • Der kan være forskellige årsager til, at data ender i kategorien ukendt.
  Nogle produkter, som mobile pendlerkort og zonebilletter kan ikke tilknyttes specifikke ruter.
  Andre gange skyldes det uhensigtsmæssigheder i stamdata.

  I alt har vi ca. 6-7% data på totalniveau, der ikke kan tilknyttes en regional rute eller en kommune, men vi arbejder hele tiden på at optimere datakvaliteten.

 • Da rejsende på Vestbanen tjekker ind på standere og ikke i toget ender deres data i første omgang i ’ukendt’ puljen.

  Vi kan tilknytte størstedelen af de relevante data til Vestbanen via viden om stoppesteder, men antallet af passagerer på Vestbanen må betegnes som et minimum og ikke den fulde sandhed.
  Vi arbejder på at løse disse udfordringer med datakvaliteten på Vestbanen.

 • Antagelser

  Vi kender omstigningsprocent på alle rejser med Rejsekort produkter.


  Vi antager, at omstigningsprocenten på enkeltbilletter, mobilbilletter og grupperejser er den samme.


  På mobile pendlerkort har vi ikke data på antal rejser og ruter. Vi antager et gennemsnitligt antal månedlige rejser på 35, og disse rejser ryger i kategorien ukendt i forhold til kommune og rute.


  Zonebilletter, der er enkeltbilletter købt gennem grupperejse-systemet kender vi heller ikke destination eller rute på.

  Udfordringer

  Der er ingen data på medrejsende børn – en betalende voksen kan gratis medtage to børn.

  Der eksisterer stadig et lille antal ikke-digitale kort, som ikke er indeholdt i de nuværende data:

  • Ca. 290 militærkort
  • Ca. 320 blindekort
  • Alle rejsende på DSB pendlerkort

Kontakt

Har du et spørgsmål? Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

70 10 44 10

Få hjælp til busafgange, driftsforstyrrelser og køreplaner

Mandag - Fredag kl. 06.15 - 18.00

Lørdag kl. 09.15 - 17.00

Søn- og helligdage kl. 10.15 - 17.00

Ændringer kan forekomme omkring jul og nytår.

76 608 608

Bestil din Flextrafik. Få hjælp til Flextrafik

Alle dage fra kl. 08.00 - 18.00

Lukket den 24. og 31. december.

NB. Bestil kørsel senest 2 timer før ønsket afhentning.

70 11 33 33

Hjælper dig med alt omkring Rejsekort

Hverdage kl. 08.00 - 18.00

Lørdage kl. 10.00 - 15.00

Søn- og helligdage: Lukket

76 60 86 50

Få hjælp til Ungdomskort og Skolekort

Mandag - Torsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.30 - 14.00

Helligdage lukket

76 60 86 00 - tast 4

Hjælper med spørgsmål om Sydtrafik og stiller dig om til rette afdeling

Mandag - Torsdag kl. 8.30 - 15.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Søg