Her finder du Sydtrafiks udgivelser

 

 

Beretning og regnskab  -  Året i ord og tal

Hvert år udgiver vi en beretning og et regnskab. Beretningen indeholder en gennemgang af årets begivenheder og nøgletal for Sydtrafik. Regnskabet er det samlede regnskab for Sydtrafik.
Besøg siden med beretning og regnskab

 

Trafikplan  -  Den overordnede ramme for udvikingen

Sydtrafik udgiver en trafikplan hvert 4. år. Den tager udgangspunkt i Statens Trafikplan, og den sætter den overordnede ramme for udviklingen af den kollektive trafik i Syd- og Sønderjylland.
Besøg siden med trafikplanen

 

Tilfredshed  -  9 ud af 10 kunderne er generelt tilfredse

Sydtrafik måler hvert år kundernes tilfredshed med bus og flextrafik. Den generelle tilfredshed er høj, både når der gælder buspassagerer og kunder som rejser med Flextrafik.
Besøg siden med tilfredshedsundersøgelserne

Produceret af Sydtrafik