Print denne side

26. marts 2020

Bybusserne i Esbjerg sætter frekvensen ned

Corona/covid-19 situationen betyder nu, at antallet af passagerer i Esbjergs bybusser er så lavt, at kommunen har valgt at reducere kørslen til et niveau, der passer med kørslen i sommerferien. Det træder i kraft fra mandag d. 30. marts.
 
Kørslen med lokale skolebusser blev indstillet allerede d. 17. marts, og nu kommer der yderligere reduktioner på bustrafikken i Esbjerg:
”Vi kan se, at borgerne har taget myndighedernes anbefalinger - om ikke at bruge den offentlige trafik i myldretiden - til sig i en sådan grad, at mange helt undgår at bruge den. Derfor kører mange busser tomme rundt i disse dage, og set ud fra det perspektiv, giver det mening at reducere i kørslen,” fortæller Søren Heide Lambertsen, formand for Teknik og Byggeudvalget. 
 
En reduktion af kørslen giver også mening i forhold til miljøbelastningen af kørslen med de tomme eller næsten tomme busser. Samtidigt gør det køreplanen mere robust og mindre følsom overfor eventuelle sygemeldinger blandt buschaufførerne. 
 
”Vi har borgere, der har henvendt sig med undren over, hvorfor vi stadig har så mange afgange hver dag, når der ingen passagerer er. Svaret er at den kollektive transport spiller en vigtig rolle i at holde de kritiske samfundsfunktioner i gang, og det skal den blive ved med,” siger Lars Berg, der er administrerende direktør for Sydtrafik. ”Men vi kan se nu, at der er plads i busserne – selvom vi tager nogle afgange ud.”
 
Fakta:
Det er ikke alle bybuslinjer, der har en særskilt sommerkøreplan, så det er ikke alle linjer, der bliver berørt af reduktionen. Driften på linje 5C indstilles midlertidigt, mens der køres efter sommerkøreplanen. 
 
Følgende linjer bliver berørt af reduktionen: 1A, 2A, 3B, 4B, 8C og 15
 
Disse linjer kører videre efter normal køreplan: 6C, 7C, 11, 12, 13, 14 og 16 
 
Du kan holde dig opdateret på din rejse på Rejseplanen fra 28. marts og på www.sydtrafik.dk/køreplan - de ikke-digitale stoppestedstavler bliver ikke opdateret. 
Tilbage
Produceret af Sydtrafik