Skip til hoved indholdet

Kommende ændringer på de regionale ruter

Ophør af rute 187 til sommeren 2022

Rute 187 har med sin ene morgen afgang været en aflastning af togforbindelsen mellem Oksbøl og Varde. Det er der ikke længere behov for, og derfor ophører ruten pr. 26. juni 2022. 

Sydtrafik har undersøgt rejsemønstre for passagererne med rute 187 Oksbøl-Billum-Sædding-Niels Bohrs Vej- Spangsbjerg Møllevej, for at vurdere alternative rejsemuligheder for passagererne. Sydtrafik har både kigget på data for efteråret 2020 (hvor der trods Corona var forholdsvis mange passagerer tilbage i 187) og vi har kigget på data fra 2019 for at vurdere omfanget i ”normal-scenariet”. Passagertallet for efteråret 2020 var (trods Corona) lidt højere end passagertallet i efteråret 2019. Fra august til december 2020 var der typisk 20-30 passagerer pr. morgenafgang – i gennemsnit 21,3 passagerer.

Rute 187 benyttes stort set kun af studerende til ungdomsuddannelser. Ved ophør af driften på rute 187 har langt de fleste studerende mulighed for i stedet at tage en kombineret tog og busrejse og stadig nå frem til skolen inden ringetid, kun studerende til Rybners i Grådybet har en stor udfordring. Her bliver der oprettet en midlertidig flextrafik ordning for studerende, der allerede er indskrevne på Rybner Grådybet. 

 

 

Hyppige spørgsmål

 • Sydtrafik har jfr. de regionale betjeningsprincipper mulighed for at etablere uddannelsesruter der sikrer hurtig og direkte adgang fra oplandet til uddannelsesinstitutioner, men da 187’s strækning i forvejen er togbetjent, vil en varig fortsættelse af driften på 187 betyde en dobbeltbetjening, som der ikke kan prioriteres midler til.

  Arriva kan dog vælge at genoptage driften på 187, hvis der igen opstår kapacitetsudfordringer på Vestbanen, hvor Arriva skal sikre den nødvendige kapacitet.

 • Hovedparten af passagererne på rute 187 rejser hele strækningen fra Oksbøl til Esbjerg Gymnasium, hvor 15-20 studerende dagligt står af. Disse studerende vil fra sommeren 2022 få samme afrejsetidspunkt fra Oksbøl station, de vil blot skulle med toget i stedet for bussen og foretage et skift fra tog til bus ved Spangsbjerg station, så de kan være fremme ved Esbjerg Gymnasium 12 minutter før ringetid.

  Også studerende til nogle af de andre uddannelsesinstitutioner vil få et ekstra skift på deres rejse. Det er dog meget almindeligt, at studerende, der benytter kollektiv trafik er nødt til at skifte transportmiddel undervejs på rejsen, da alle busser ikke kører til alle destinationer. F.eks. skifter mange studerende fra Esbjergs nordøstlige opland bus i Esbjerg Lufthavn, hvor rute 148 og 144 både morgen og eftermiddag ankommer på samme tidspunkt, netop for at sikre studerende mulighed for at skifte bus, så de kan komme videre til de forskellige uddannelsesområder i Esbjerg.

  Elever til teknisk skole ved Spangsbjerg station vil kunne gå direkte fra toget til uddannelsesinstitutionen.

 • I gennemsnit benyttes rute 187 af knap 2 passagerer dagligt, der skifter til en anden bus for at komme videre til Rybners Grådybet. Disse passagerer vil med rutens ophør ikke længere have en reel mulighed for at benytte kollektiv trafik til uddannelse.

  Midlertidig flexpendlerordning fra Oksbøl-området til Rybners Grådybet
  Sydtrafik indfører fra sommeren 2022 en midlertidig flexpendlerordning, som alene dækker de studerende der senest foråret 2021 er indskrevet på Rybners Grådybet og som frem mod sommeren 2022 benytter rute 187 fra Oksbøl Station.

  Flexpendlerordningen vil gælde for skoleåret 2022/2023 samt 2023/2024.

  Flexpendlerordningen kan benyttes af studerende, der opfylder følgende kriterier:

  - Indskrevet på Rybners Grådybet senest foråret 2021
  - Kørselsbehov til undervisning på Rybners Grådybet med start kl. 8.00

  Ordningen kan benyttes til:
  Kørsel fra Oksbøl station til Grådybet på skoledage med ankomst til Grådybet senest kl.
  7.55 (Undervisningen starter kl. 8.00)

  Misbrug af ordningen vil betyde, at den studerende mister retten til at benytte ordningen.

 • Ved nedlukning af 187 vil fremtidige studerende fra Oksbøl-området (der indskrives efter foråret 2021) have svært ved at nå frem til Rybners Grådybet med kollektiv trafik. Rybners Grådybet tilbyder STX og HHX. Kommende studerende fra Oksbøl-området, der fremover ikke vil kunne benytte ordinær kollektiv trafik til Grådybet, vil i stedet kunne vælge Varde Gymnasium (STX), Varde Handelsskole og Handelsgymnasium (HHX) samt Esbjerg Gymnasium (STX).

 • Kommunerne er jfr. folkeskoleloven forpligtede til at sikre transport til distriktsskolen. Kommunen har ingen befordringsforpligtelse, hvis en anden grundskole vælges.

Kontakt

Har du et spørgsmål? Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

70 10 44 10

Få hjælp til busafgange, driftsforstyrrelser og køreplaner

Mandag - Fredag kl. 06.15 - 18.00

Lørdag kl. 09.15 - 17.00

Søn- og helligdage kl. 10.15 - 17.00

Ændringer kan forekomme omkring jul og nytår.

76 608 608

Bestil din Flextrafik. Få hjælp til Flextrafik

Alle dage fra kl. 08.00 - 18.00

Lukket den 24. og 31. december.

NB. Bestil kørsel senest 2 timer før ønsket afhentning.

70 11 33 33

Hjælper dig med alt omkring Rejsekort

Hverdage kl. 08.00 - 18.00

Lørdage kl. 10.00 - 15.00

Søn- og helligdage: Lukket

76 60 86 50

Få hjælp til Ungdomskort og Skolekort

Mandag - Torsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.30 - 14.00

Helligdage lukket

76 60 86 00 - tast 4

Hjælper med spørgsmål om Sydtrafik og stiller dig om til rette afdeling

Mandag - Torsdag kl. 8.30 - 15.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Søg