Luk

Kørsel til uddannelsessteder

<p><strong>Kør direkte til dit uddannelsessted&nbsp;</strong><br /> &nbsp;</p> <p>Sydtrafik har mange busser, der kører direkte til dit uddannelsessted.&nbsp;</p> <p>Klik dig ind på uddannelsesbyen og se straks hvilke ruter, der kører til dit uddannelsessted.</p> <p>Klik dig videre ind på ruten og se, hvornår den kører direkte til dit uddannelsessted.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hvis du ikke kan finde en rute, der passer dig, kan det være, du skal skifte bus undervejs.&nbsp;</p> <p>Prøv&nbsp;<a href="http://www.rejsekort.dk" target="_blank">www.rejseplanen.dk</a>&nbsp;eller se flere køreplaner her.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Køreplanerne er gældende for skoleåret 2017/18&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/køreplaner/kørsel-til-uddannelsessteder#Billund">Billund</a></p> <p><a href="/køreplaner/kørsel-til-uddannelsessteder#Esbjerg">Esbjerg</a></p> <p><a href="/køreplaner/kørsel-til-uddannelsessteder#Fredericia">Fredericia</a></p> <p><a href="javascript:void(0);">Haderslev</a></p> <p><a href="javascript:void(0);">Kolding</a></p> <p><a href="/køreplaner/kørsel-til-uddannelsessteder#Ribe">Ribe</a></p> <p><a href="/køreplaner/kørsel-til-uddannelsessteder#Sønderborg">Sønderborg</a></p> <p><a href="/køreplaner/kørsel-til-uddannelsessteder#Tønder">Tønder</a></p> <p><a href="/køreplaner/kørsel-til-uddannelsessteder#Varde">Varde</a></p> <p><a href="/køreplaner/kørsel-til-uddannelsessteder#Vejen">Vejen</a></p> <p><a href="/køreplaner/kørsel-til-uddannelsessteder#Vejle">Vejle</a></p> <p><a href="/køreplaner/kørsel-til-uddannelsessteder#Aabenraa">Aabenraa</a></p> <p>&nbsp;</p>

Kør direkte til dit uddannelsessted 
 

Sydtrafik har mange busser, der kører direkte til dit uddannelsessted. 

Klik dig ind på uddannelsesbyen og se straks hvilke ruter, der kører til dit uddannelsessted.

Klik dig videre ind på ruten og se, hvornår den kører direkte til dit uddannelsessted.

 

Hvis du ikke kan finde en rute, der passer dig, kan det være, du skal skifte bus undervejs. 

Prøv www.rejseplanen.dk eller se flere køreplaner her.

 

Køreplanerne er gældende for skoleåret 2017/18 

 

Billund

Esbjerg

Fredericia

Haderslev

Kolding

Ribe

Sønderborg

Tønder

Varde

Vejen

Vejle

Aabenraa

 

<p><a name="Billund"></a></p> <h2>&nbsp;</h2> <h1>Billund</h1> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Campus Grindsted</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/81_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">81 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Herning - Kibæk - Grindsted&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Midttrafik</strong></a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/144_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">144 &nbsp; &nbsp;Esbjerg - Grindsted - Billund</a><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/KPL2017-18/144_250617_m.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">&nbsp;</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/179_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">179 &nbsp; &nbsp;Vejen - Vorbasse - Hejnsvig - Grindsted</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/198_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">198 &nbsp; &nbsp;Varde - Grindsted</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/208_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">208&nbsp;&nbsp; &nbsp;Give - Grindsted</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/282_060818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">282 &nbsp; &nbsp;Ølgod - Grindsted</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/283_060818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">283 &nbsp; &nbsp;Holsted - Grindsted</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/377_130818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">377&nbsp; &nbsp; Grindsted By</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/380_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">380&nbsp; &nbsp; Billund - Grindsted</a>&nbsp;&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/944X_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">944X &nbsp;Esbjerg - Grindsted</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

 

Billund

 

Campus Grindsted

 

81      Herning - Kibæk - Grindsted Midttrafik 

144    Esbjerg - Grindsted - Billund  

179    Vejen - Vorbasse - Hejnsvig - Grindsted 

198    Varde - Grindsted 

208    Give - Grindsted 

282    Ølgod - Grindsted 

283    Holsted - Grindsted 

377    Grindsted By 

380    Billund - Grindsted  

944X  Esbjerg - Grindsted 

 

 

<p><a name="Esbjerg"></a></p> <h2>&nbsp;</h2> <h1>Esbjerg</h1> <p>&nbsp;</p> <p><strong>UCSYD, Campus Esbjerg</strong></p> <p>Degnevej<br /> &nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/148_010718.pdf" target="_blank">148 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Vejen - Brørup - Holsted - Vejrup - Esbjerg</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/248_010718.pdf" target="_blank">248 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gørding - Vejrup - Andrup - Esbjerg</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybusser:</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1705_130818.pdf" target="_blank">Linje 5C Hedelund - Bybusterminalen - Gjesing Station - Tarp</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1714_010718.pdf" target="_blank">Linje 14 &nbsp;Varde - Alslev - Hjerting - Sædding - Degnevej&nbsp;- Esbjerg Busterminal</a><br /> &nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Esbjerg Gymnasium</strong></p> <p>Spangsbjerg Møllevej</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/148_010718.pdf" target="_blank">148 &nbsp; &nbsp; &nbsp; Vejen - Brørup - Holsted - Vejrup - Esbjerg</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/248_010718.pdf" target="_blank">248 &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gørding - Vejrup - Andrup - Esbjerg</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybusser:</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1703_120818.pdf" target="_blank">Linje 3B &nbsp;Guldager Station - Sønderis - Sædding - Busterminalen - Baggesens Allé - Kvaglund - Sædding</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1704_120818.pdf" target="_blank">Linje 4B&nbsp; Sdr. Tobøl - Guldager - Sønderris - Sædding - Busterminalen - Darumvej - Kvaglund - Gjesing Nord</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1705_130818.pdf" target="_blank">Linje 5C Hedelund - Busterminalen - Gjesing Station - Tarp</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1716_010718.pdf" target="_blank">Linje 16&nbsp; Bybusterminalen - Darumvej - Lykkesgårdvej - Jagtvej - Hedelund</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rybners</strong></p> <p>Alment gymnasium og handelsgymnasium<strong>&nbsp;</strong></p> <p>Grådybparken (Grådybet, Hjertingvej, Gl. Vardevej)</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/144_010718.pdf" target="_blank">144 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Billund - Grindsted - Esbjerg</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/915X_010718.pdf" target="_blank">915X &nbsp; &nbsp;Aabenraa - Toftlund - Ribe - Esbjerg</a>&nbsp;(betjener Rybners på 1 morgentur)&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybusser:</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1701_120818.pdf" target="_blank">Linje 1A Umanakparken - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sanatorievej - Hjerting</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1702_120818.pdf" target="_blank">Linje 2A Thulevej - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sdr. Tobølvej - Hjerting</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1705_130818.pdf" target="_blank">Linje 5C Hedelund - Busterminalen - Gjesing Station - Tarp</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1706_010718.pdf" target="_blank">Linje 6C&nbsp;Hedelund - Veldtofte - Strandby Kirkevej - Busterminalen - Gjesing Station - Tarp&nbsp;- Vester Nebel</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1712_010718.pdf" target="_blank">Linje 12 &nbsp;Sædding - Stenhuggervej - Norddalsvej - Grådybet - Busterminalen - Fanøfærgen</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1713_010718.pdf" target="_blank">Linje 13 &nbsp;Sædding - Gudenåvej - Sædding Strandvej - Grådybet - Busterminalen - Fanøfærgen</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rybners</strong></p> <p>Teknisk skole og teknisk gymnasium</p> <p>Spangsbjerg Møllevej</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/144_010718.pdf" target="_blank">144 &nbsp; &nbsp;Billund - Grindsted - Agerbæk - Esbjerg</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/187_060818.pdf" target="_blank">187 &nbsp; &nbsp;Oksbøl - Billum - Sædding - Niels Bohrs Vej - Spangsbjerg Møllevej</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/915X_010718.pdf" target="_blank">915X &nbsp;Aabenraa - Toftlund - Ribe - Esbjerg</a>&nbsp;(betjener Rybners på 1 morgentur)&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybusser:</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1701_120818.pdf" target="_blank">Linje 1A &nbsp; Umanakparken - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sanatorievej - Hjerting</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1702_120818.pdf" target="_blank">Linje 2A &nbsp; Thulevej - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sdr. Tobølvej - Hjerting</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1714_010718.pdf" target="_blank">Linje 14 &nbsp; &nbsp;Varde - Alslev - Hjerting - Sædding - Spangsbjerg Møllevej - Busterminalen</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Storstrømsvej (Storebæltsvej)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/144_010718.pdf" target="_blank">144 &nbsp;Billund - Grindsted - Agerbæk - Esbjerg</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybusser:</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1703_120818.pdf" target="_blank">Linje 3B &nbsp;Guldager Station - Sønderis - Sædding - Busterminalen - Baggesens Allé - Kvaglund - Sædding</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Erhvervsakademi Sydvest</strong></p> <p><strong>Syddansk Universitet</strong></p> <p><strong>Aalborg Universitet Esbjerg</strong></p> <p>Niels Bohrs Vej</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/144_010718.pdf" target="_blank">144 &nbsp; &nbsp; Billund - Grindsted - Agerbæk - Esbjerg</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/187_060818.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 238); text-decoration-line: underline;">187 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oksbøl - Billum - Sædding - Niels Bohrs Vej - Spangsbjerg Møllevej</span></a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/915X_010718.pdf" target="_blank">915X &nbsp;Aabenraa - Ribe - Esbjerg</a>&nbsp;(betjener Niels Bohrs Vej med 1 morgentur)&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybusser:</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1701_120818.pdf" target="_blank">Linje 1A Umanakparken - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sanatorievej - Hjerting</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1702_120818.pdf" target="_blank">Linje 2A Thulevej - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sdr. Tobølvej - Hjerting</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1703_120818.pdf" target="_blank">Linje 3B &nbsp;Guldager Station - Sønderis - Sædding - Busterminalen - Baggesens Allé - Kvaglund - Sædding</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1704_120818.pdf" target="_blank">Linje 4B&nbsp; Sdr. Tobøl - Guldager - Sønderris - Sædding - Busterminalen - Darumvej - Kvaglund - Gjesing Nord</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1711_010718.pdf" target="_blank">Linje 11 Sædding - Gjesing St. - Niels Bohrs Vej&nbsp;- Busterminalen - Fanøfærgen - Esbjerg Brygge</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1714_010718.pdf" target="_blank">Linje 14 &nbsp; Varde - Alslev - Hjerting - Sædding - Spangsbjerg Møllevej - Jerne - Esbjerg Busterminal</a></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</p> <p><strong>Social- og Sundhedsskolen</strong></p> <p>Gjesinglund Alle</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/144_010718.pdf" target="_blank">144 &nbsp; &nbsp; Billund - Grindsted - Agerbæk - Esbjerg</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybusser:</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1701_120818.pdf" target="_blank">Linje 1A Umanakparken - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sanatorievej - Hjerting</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1702_120818.pdf" target="_blank">Linje 2A Thulevej - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sdr. Tobølvej - Hjerting</a></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1705_130818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px;" target="_blank">Linje 5C &nbsp;Hedelund - Jagtvej - Busterminalen - Gjesing - Tarp</a></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1706_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px;" target="_blank">Linje 6C &nbsp;Vester Nebel - Tarp - Busterminalen - Jagtvej - Hedelund</a></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1707_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px;" target="_blank">Linje 7C &nbsp;Hedelund - Jagtvej - Busterminalen - Gjesing - Esbjerg Lufthavn</a></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1708_120818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px;" target="_blank">Linje 8C &nbsp;Ribe - Darum - Tjæreborg - Esbjerg Busterminal - Gjesing Station - Tarp - Varde</a></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1711_010718.pdf" target="_blank">Linje 11 Sædding - Gjesing St. - Niels Bohrs Vej&nbsp;- Busterminalen - Fanøfærgen - Esbjerg Brygge</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>AMU-Vest</strong></p> <p>Spangsbjerg Møllevej&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybusser:</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1703_120818.pdf" target="_blank">Linje 3B &nbsp;Guldager Station - Sønderis - Sædding - Busterminalen - Baggesens Allé - Kvaglund - Sædding</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1704_120818.pdf" target="_blank">Linje 4B&nbsp; Sdr. Tobøl - Guldager - Sønderris - Sædding - Busterminalen - Darumvej - Kvaglund - Gjesing Nord</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1705_130818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px;" target="_blank">Linje 5C &nbsp;Hedelund - Jagtvej - Busterminalen - Gjesing - Tarp</a></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1714_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px;" target="_blank">Linje 14 &nbsp; Varde - Alslev - Hjerting - Sædding - Spangsbjerg Møllevej - Jerne - Esbjerg Busterminal</a></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1716_010718.pdf" target="_blank">Linje 16&nbsp; Bybusterminalen - Darumvej - Lykkesgårdvej - Jagtvej - Hedelund</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

 

Esbjerg

 

UCSYD, Campus Esbjerg

Degnevej
 

148        Vejen - Brørup - Holsted - Vejrup - Esbjerg 

248        Gørding - Vejrup - Andrup - Esbjerg 

 

Bybusser:

Linje 5C Hedelund - Bybusterminalen - Gjesing Station - Tarp

Linje 14  Varde - Alslev - Hjerting - Sædding - Degnevej - Esbjerg Busterminal
  

 

Esbjerg Gymnasium

Spangsbjerg Møllevej

 

148       Vejen - Brørup - Holsted - Vejrup - Esbjerg 

248       Gørding - Vejrup - Andrup - Esbjerg 

 

Bybusser:

Linje 3B  Guldager Station - Sønderis - Sædding - Busterminalen - Baggesens Allé - Kvaglund - Sædding

Linje 4B  Sdr. Tobøl - Guldager - Sønderris - Sædding - Busterminalen - Darumvej - Kvaglund - Gjesing Nord

Linje 5C Hedelund - Busterminalen - Gjesing Station - Tarp

Linje 16  Bybusterminalen - Darumvej - Lykkesgårdvej - Jagtvej - Hedelund

 

 

Rybners

Alment gymnasium og handelsgymnasium 

Grådybparken (Grådybet, Hjertingvej, Gl. Vardevej)

 

144      Billund - Grindsted - Esbjerg 

915X    Aabenraa - Toftlund - Ribe - Esbjerg (betjener Rybners på 1 morgentur) 

 

Bybusser:

Linje 1A Umanakparken - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sanatorievej - Hjerting

Linje 2A Thulevej - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sdr. Tobølvej - Hjerting

Linje 5C Hedelund - Busterminalen - Gjesing Station - Tarp

Linje 6C Hedelund - Veldtofte - Strandby Kirkevej - Busterminalen - Gjesing Station - Tarp - Vester Nebel

Linje 12  Sædding - Stenhuggervej - Norddalsvej - Grådybet - Busterminalen - Fanøfærgen

Linje 13  Sædding - Gudenåvej - Sædding Strandvej - Grådybet - Busterminalen - Fanøfærgen

 

 

Rybners

Teknisk skole og teknisk gymnasium

Spangsbjerg Møllevej

 

144    Billund - Grindsted - Agerbæk - Esbjerg

187    Oksbøl - Billum - Sædding - Niels Bohrs Vej - Spangsbjerg Møllevej 

915X  Aabenraa - Toftlund - Ribe - Esbjerg (betjener Rybners på 1 morgentur) 

 

Bybusser:

Linje 1A   Umanakparken - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sanatorievej - Hjerting

Linje 2A   Thulevej - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sdr. Tobølvej - Hjerting

Linje 14    Varde - Alslev - Hjerting - Sædding - Spangsbjerg Møllevej - Busterminalen

 

Storstrømsvej (Storebæltsvej)

 

144  Billund - Grindsted - Agerbæk - Esbjerg 

 

Bybusser:

Linje 3B  Guldager Station - Sønderis - Sædding - Busterminalen - Baggesens Allé - Kvaglund - Sædding

 

 

Erhvervsakademi Sydvest

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet Esbjerg

Niels Bohrs Vej

 

144     Billund - Grindsted - Agerbæk - Esbjerg 

187     Oksbøl - Billum - Sædding - Niels Bohrs Vej - Spangsbjerg Møllevej 

915X  Aabenraa - Ribe - Esbjerg (betjener Niels Bohrs Vej med 1 morgentur) 

 

Bybusser:

Linje 1A Umanakparken - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sanatorievej - Hjerting

Linje 2A Thulevej - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sdr. Tobølvej - Hjerting

Linje 3B  Guldager Station - Sønderis - Sædding - Busterminalen - Baggesens Allé - Kvaglund - Sædding

Linje 4B  Sdr. Tobøl - Guldager - Sønderris - Sædding - Busterminalen - Darumvej - Kvaglund - Gjesing Nord

Linje 11 Sædding - Gjesing St. - Niels Bohrs Vej - Busterminalen - Fanøfærgen - Esbjerg Brygge

Linje 14   Varde - Alslev - Hjerting - Sædding - Spangsbjerg Møllevej - Jerne - Esbjerg Busterminal

 

 

Social- og Sundhedsskolen

Gjesinglund Alle

 

144     Billund - Grindsted - Agerbæk - Esbjerg 

 

Bybusser:

Linje 1A Umanakparken - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sanatorievej - Hjerting

Linje 2A Thulevej - Spangsbjerg - Busterminalen - Sædding - Sdr. Tobølvej - Hjerting

Linje 5C  Hedelund - Jagtvej - Busterminalen - Gjesing - Tarp

Linje 6C  Vester Nebel - Tarp - Busterminalen - Jagtvej - Hedelund

Linje 7C  Hedelund - Jagtvej - Busterminalen - Gjesing - Esbjerg Lufthavn

Linje 8C  Ribe - Darum - Tjæreborg - Esbjerg Busterminal - Gjesing Station - Tarp - Varde

Linje 11 Sædding - Gjesing St. - Niels Bohrs Vej - Busterminalen - Fanøfærgen - Esbjerg Brygge

 

 

AMU-Vest

Spangsbjerg Møllevej 

 

Bybusser:

Linje 3B  Guldager Station - Sønderis - Sædding - Busterminalen - Baggesens Allé - Kvaglund - Sædding

Linje 4B  Sdr. Tobøl - Guldager - Sønderris - Sædding - Busterminalen - Darumvej - Kvaglund - Gjesing Nord

Linje 5C  Hedelund - Jagtvej - Busterminalen - Gjesing - Tarp

Linje 14   Varde - Alslev - Hjerting - Sædding - Spangsbjerg Møllevej - Jerne - Esbjerg Busterminal

Linje 16  Bybusterminalen - Darumvej - Lykkesgårdvej - Jagtvej - Hedelund

 

 

<p><a name="Fredericia"></a></p> <h2>&nbsp;</h2> <h1>Fredericia</h1> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ELC og IBC, Erritsø</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/105_010718.pdf" target="_blank">105 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Fredericia - Erritsø - Middelfart&nbsp;</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/106_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">106 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kolding - Erritsø - Middelfart</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/825U_060818.pdf" target="_blank">825U&nbsp; &nbsp;Assens - Middelfart - Erritsø<strong> Fynbus</strong></a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/827U_060818.pdf">827U&nbsp; &nbsp;Bogense - Brenderup - Middelfart - Erritsø <strong>Fynbus</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybus</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1503_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">linje 3&nbsp; &nbsp; (Ryeshøj - Nørrebrogade -) Banegården - Erritsø - Snoghøj</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

 

Fredericia

 

ELC og IBC, Erritsø

 

105      Fredericia - Erritsø - Middelfart  

106      Kolding - Erritsø - Middelfart 

825U   Assens - Middelfart - Erritsø Fynbus

827U   Bogense - Brenderup - Middelfart - Erritsø Fynbus

 

Bybus

linje 3    (Ryeshøj - Nørrebrogade -) Banegården - Erritsø - Snoghøj 

 

 

<p><a name="haderslev"></a></p> <h2>&nbsp;</h2> <h1>Haderslev</h1> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Handelsskolen</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#0000ee"><u><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/123_010718.pdf" target="_blank">123&nbsp; &nbsp; Aabenraa - Haderslev</a></u></font>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/265_010718.pdf" target="_blank">265 &nbsp; &nbsp;Sommersted - Simmersted / Hjerndrup - Moltrup - Haderslev</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/268_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">268 &nbsp; &nbsp;Haderslev - Sønder Vilstrup - Hejsager - Årøsund - Haderslev</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/269_010718.pdf" target="_blank">269&nbsp; &nbsp; Haderslev - Årøsund - Hejsager - Sønder Vilstrup - Haderslev</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybusser</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1306_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px;" target="_blank">linje 6&nbsp;Starup</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Katedralskolen</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/KPL2017-18/134_250617_m.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">134 &nbsp; &nbsp;Kolding - Christiansfeld - Haderslev</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/261_130818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">261 &nbsp; &nbsp;Ørby - Vonsbæk - Sillerup - Nederbyvænget - Haderslev</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/264_130818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">264 &nbsp; &nbsp;Hejlsminde - Fjelstrup - Haderslev</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybusser</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/KPL2017-18/1303_250617_m.pdf" target="_blank">linje 3 Braineparken</a>&nbsp;<a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1303_010718.pdf" target="_blank">linje 3 Braineparken</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1304_010761.pdf" target="_blank">linje 4&nbsp;(Braineparken -) Varbergparken</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>EUC Syd&nbsp;</strong>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/135_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">135&nbsp; &nbsp; Ribe - Gram - Vojens - Haderslev</a>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/261_130818.pdf" target="_blank">261 &nbsp; &nbsp;Ørby - Vonsbæk - Sillerup - Nederbyvænget - Hadersle</a>v</span></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/264_130818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">264 &nbsp; &nbsp;Hejlsminde - Fjelstrup - Haderslev</a></p> <div><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/265_010718.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: underline;">265&nbsp; &nbsp; Sommersted - Hjerndrup - Bramdrup - Haderslev</span></a>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <p>Bybusser</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1304_010761.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">linje 4 (Braineparken -) Varbergparken</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

 

Haderslev

 

Handelsskolen

 

123    Aabenraa - Haderslev 

265    Sommersted - Simmersted / Hjerndrup - Moltrup - Haderslev 

268    Haderslev - Sønder Vilstrup - Hejsager - Årøsund - Haderslev 

269    Haderslev - Årøsund - Hejsager - Sønder Vilstrup - Haderslev 

 

Bybusser

 

linje 6 Starup 

 

 

Katedralskolen

 

134    Kolding - Christiansfeld - Haderslev 

261    Ørby - Vonsbæk - Sillerup - Nederbyvænget - Haderslev 

264    Hejlsminde - Fjelstrup - Haderslev 

 

Bybusser

linje 3 Braineparken linje 3 Braineparken 

linje 4 (Braineparken -) Varbergparken 

 

 

EUC Syd  

   

135    Ribe - Gram - Vojens - Haderslev 

261    Ørby - Vonsbæk - Sillerup - Nederbyvænget - Haderslev

264    Hejlsminde - Fjelstrup - Haderslev

 

Bybusser

linje 4 (Braineparken -) Varbergparken 

 

 

<p><a name="Kolding"></a></p> <h2>&nbsp;</h2> <h1>Kolding</h1> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Hansenberg/Kolding Gymnasium</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/103_010718.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: underline;">103 &nbsp; &nbsp;Vejle - Almind - Kolding</span></a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/134_010718.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: underline;">134 &nbsp; &nbsp;Haderslev - Christiansfeld - Kolding</span></a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/166_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">166 &nbsp; &nbsp;Billund - Egtved - Kolding</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/188_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">188 &nbsp; &nbsp;Vejen - Kolding</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/254_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">254 &nbsp;&nbsp; Sønder Stenderup/Hejlsminde - Kolding</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;- En&nbsp;morgentur forsætter til Hansenberg/Kolding Gymnasium&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybusser</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1403_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">linje 3 &nbsp;Vonsild/Ådalsparken - Haderslevvej - Klostergården - Busterminalen - Kolding Storcenter</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1404_120818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">linje 4 &nbsp;Essen - Brunebjerg - Busterminalen - Skovvangen - Albuen - Nordager</a>&nbsp;</p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1405_120818.pdf" target="_blank">linje 5 &nbsp;Bramdrupdam - Kolding Storcenter - Skovvangen - Busterminalen - Seest</a></span>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>SDU, Campus Kolding</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/103_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">103 &nbsp; &nbsp;Vejle - Almind - Kolding</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/134_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">134 &nbsp; &nbsp;Haderslev - Christiansfeld - Kolding</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/147_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">147 &nbsp; &nbsp;Jels - Vamdrup - Kolding</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/166_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">166 &nbsp; &nbsp;Billund - Egtved - Kolding</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/188_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">188 &nbsp; &nbsp;Vejen - Kolding</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/207_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">207 &nbsp; &nbsp;Vejle - Ødsted - Ågård - Kolding</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/252_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">252 &nbsp; &nbsp;Vamdrup - Ødis Bramdrup - Kolding</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/253_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">253 &nbsp; &nbsp;Lunderskov - Kolding</a>&nbsp;</p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/254_010718.pdf" target="_blank">254 &nbsp; &nbsp;Sønder Stenderup/Hejlsminde - Kolding</a></span>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybusser</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1401_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">linje 1 &nbsp;Højhusene - Tvedvej - Busterminalen - Sygehuset - Munkevænget</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1404_120818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">linje 4 &nbsp;Essen - Brunbjerg - Busterminalen - Skovvangen - Albuen - Nordager</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1407_120818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">linje 7 &nbsp;Knud Hansens Vej - Haderslevvej - Dannersvej - Busterminalen - Gefionsvej - Lyshøj Allé - Kolding fjord</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1408_120818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">linje 8 &nbsp;Knud Hansens Vej - Haderslevvej - Dannersvej - Busterminalen - Petersbjerggård - Skolebakken - Nr. Bjert - Drejens</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1409_120818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">linje 9 &nbsp;Knud Hansens Vej - Haderslevvej - Dannersvej - Busterminalen - Petersbjerggård - Drejens</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vranderup Østergård</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/253_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">253 &nbsp; &nbsp;Lunderskov - Kolding</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;(afgang/ankomst både fra/til Kolding Busterminal og fra/til C F Tietgensvej)&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Munkensdam Gymnasium</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/147_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">147 &nbsp; &nbsp;Jels - Vamdrup - Kolding</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/253_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">253 &nbsp; &nbsp;Lunderskov - Kolding</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybus</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1405_120818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">linje 5 Bramdrupdam - Kolding Storcenter - Skovvangen - Busterminalen - Seest</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

 

Kolding

 

Hansenberg/Kolding Gymnasium

 

103    Vejle - Almind - Kolding 

134    Haderslev - Christiansfeld - Kolding 

166    Billund - Egtved - Kolding 

188    Vejen - Kolding 

254    Sønder Stenderup/Hejlsminde - Kolding - En morgentur forsætter til Hansenberg/Kolding Gymnasium 

 

Bybusser

linje 3  Vonsild/Ådalsparken - Haderslevvej - Klostergården - Busterminalen - Kolding Storcenter 

linje 4  Essen - Brunebjerg - Busterminalen - Skovvangen - Albuen - Nordager 

linje 5  Bramdrupdam - Kolding Storcenter - Skovvangen - Busterminalen - Seest 

 

 

SDU, Campus Kolding

 

103    Vejle - Almind - Kolding 

134    Haderslev - Christiansfeld - Kolding 

147    Jels - Vamdrup - Kolding 

166    Billund - Egtved - Kolding 

188    Vejen - Kolding 

207    Vejle - Ødsted - Ågård - Kolding 

252    Vamdrup - Ødis Bramdrup - Kolding 

253    Lunderskov - Kolding 

254    Sønder Stenderup/Hejlsminde - Kolding 

 

Bybusser

linje 1  Højhusene - Tvedvej - Busterminalen - Sygehuset - Munkevænget 

linje 4  Essen - Brunbjerg - Busterminalen - Skovvangen - Albuen - Nordager 

linje 7  Knud Hansens Vej - Haderslevvej - Dannersvej - Busterminalen - Gefionsvej - Lyshøj Allé - Kolding fjord 

linje 8  Knud Hansens Vej - Haderslevvej - Dannersvej - Busterminalen - Petersbjerggård - Skolebakken - Nr. Bjert - Drejens 

linje 9  Knud Hansens Vej - Haderslevvej - Dannersvej - Busterminalen - Petersbjerggård - Drejens 

 

 

Vranderup Østergård

 

253    Lunderskov - Kolding (afgang/ankomst både fra/til Kolding Busterminal og fra/til C F Tietgensvej) 

 

 

Munkensdam Gymnasium

 

147    Jels - Vamdrup - Kolding 

253    Lunderskov - Kolding 

 

Bybus

linje 5 Bramdrupdam - Kolding Storcenter - Skovvangen - Busterminalen - Seest 

 

 

<p><a id="Ribe" name="Ribe"></a></p> <p>&nbsp;</p> <h1>Ribe</h1> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ribe Katedralskole</strong></p> <p>Haulundvej v Stampemøllevej</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/125_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">125 &nbsp;Aabenraa - Rødekro - Toftlund - Ribe</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/135_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">135 &nbsp;Haderslev - Vojens - Gram - Ribe</a>&nbsp;</p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/411_150818.pdf" target="_blank">411 &nbsp;Gammel Hviding - Lundsmark - Hviding - Vester Vedsted - Ribe</a></span>&nbsp;</p> <div><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/417_150818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">417 &nbsp;Roager - Ribe</a>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Handelsgymnasiet Ribe</strong></p> <p>Nørremarksvej</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1708_120818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">8C &nbsp; Varde - Tarp - Gjesing Station - Esbjerg Busterminal - Tjæreborg -Darum - Ribe</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/256_060818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">256 &nbsp;Lintrup - Brørup - Holsted - Føvling - Ribe</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/411_150818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">411 &nbsp;Gammel Hviding - Lundsmark - Hviding - Vester Vedsted - Ribe</a>&nbsp;</p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1819_010718.pdf">Bybusse</a>n</span>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rutebilstationen</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1708_120818.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration-line: underline;">8C &nbsp; Varde - Tarp - Gjesing Station - Esbjerg Busterminal - Tjæreborg -Darum - Ribe</span></a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/125_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">125 &nbsp;Aabenraa - Rødekro - Toftlund - Ribe</a>&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/135_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">135 &nbsp;Haderslev - Vojens - Gram - Ribe</a>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/256_060818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">256 &nbsp;Lintrup - Brørup - Holsted - Føvling - Ribe</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/411_150818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">411 &nbsp;Gammel Hviding - Lundsmark - Hviding - Vester Vedsted - Ribe</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/415_150818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">415 &nbsp;Jernved - Gredstedbro - Nørre Farup - Ribe</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/416_150818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">416 &nbsp;Obbekær - Kalvslund - Ribe</a>&nbsp;&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/417_150818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">417 &nbsp;Roager - Ribe</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

 

Ribe

 

 

Ribe Katedralskole

Haulundvej v Stampemøllevej

 

125  Aabenraa - Rødekro - Toftlund - Ribe 

135  Haderslev - Vojens - Gram - Ribe 

411  Gammel Hviding - Lundsmark - Hviding - Vester Vedsted - Ribe 

 

 

Handelsgymnasiet Ribe

Nørremarksvej

 

8C   Varde - Tarp - Gjesing Station - Esbjerg Busterminal - Tjæreborg -Darum - Ribe 

256  Lintrup - Brørup - Holsted - Føvling - Ribe 

411  Gammel Hviding - Lundsmark - Hviding - Vester Vedsted - Ribe 

Bybussen 

 

 

Rutebilstationen

 

8C   Varde - Tarp - Gjesing Station - Esbjerg Busterminal - Tjæreborg -Darum - Ribe 

125  Aabenraa - Rødekro - Toftlund - Ribe  

135  Haderslev - Vojens - Gram - Ribe 

256  Lintrup - Brørup - Holsted - Føvling - Ribe 

411  Gammel Hviding - Lundsmark - Hviding - Vester Vedsted - Ribe 

415  Jernved - Gredstedbro - Nørre Farup - Ribe 

416  Obbekær - Kalvslund - Ribe  

417  Roager - Ribe 

 

 

<p><a name="Sønderborg"></a></p> <h2>&nbsp;</h2> <h1>Sønderborg</h1> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Alssund Gymnasium</strong></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/110_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">110 &nbsp; &nbsp;Flensborg/Padborg - Kruså - Gråsten - Adsbøl - Sønderborg</a>&nbsp;</p> <p><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/112_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">112 &nbsp; &nbsp;&nbsp;Aabenraa - Felsted / Varnæs - Sønderborg</a>&nbsp;</span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/223_060818.pdf" target="_blank">223 &nbsp; &nbsp;Gråsten - Broager - Sønderborg - Augustenborg - Havnbjerg - Nordborg</a></span>&nbsp;</div> <div><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/224_060818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">224 &nbsp; &nbsp;Nordborg - Oksbøl - Guderup - Augustenborg - Havnbjerg - Nordborg</a>&nbsp;</div> <div><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/225_060818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">225 &nbsp; &nbsp;Sønderborg - Augustenborg - Asserballe - Fynshav - Mommark - Tandslet - Høruphav - Sønderborg</a>&nbsp;</div> <div><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/226_060818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">226&nbsp; &nbsp; Fynshav - Mommark - Tandslet - Høruphav - Sønderborg</a>&nbsp;</div> <div><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/229_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">229 &nbsp; &nbsp;Kegnæs - Høruphav - Sønderborg</a>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/KPL2017-18/Alssundgymnasiet_uddannelsessiden.pdf" target="_blank">Link til afgangstavle</a></div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Det Blå Gymnasium</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/112_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">112 &nbsp; &nbsp;&nbsp;Aabenraa - Felsted / Varnæs - Sønderborg</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/224_060818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">224 &nbsp; &nbsp;Nordborg - Oksbøl - Guderup - Augustenborg - Havnbjerg - Nordborg</a>&nbsp;</p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/225_060818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">225 &nbsp; &nbsp;Sønderborg - Augustenborg - Asserballe - Fynshav - Mommark - Tandslet - Høruphav - Sønderborg</a>&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/226_060818.pdf" target="_blank">226&nbsp; &nbsp; Fynshav - Mommark - Tandslet - Høruphav - Sønderbor</a>g</span>&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/229_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">229 &nbsp; &nbsp;Kegnæs - Høruphav - Sønderborg</a>&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</div> <p><strong>EUC Syd, Hilmar Finsensgade</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/KPL2017-18/224_250617_Isommer_m.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">224 &nbsp; &nbsp;Nordborg - Oksbøl - Guderup - Augustenborg - Havnbjerg - Nordborg</a></p> <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/224_060818.pdf" target="_blank">224 &nbsp; &nbsp;Nordborg - Oksbøl - Guderup - Augustenborg - Havnbjerg - Nordborg</a></span>&nbsp;</div> <div><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/101217/225_ikke-sommer_101217_m.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">225 &nbsp; &nbsp;Sønderborg - Augustenborg - Asserballe - Fynshav - Mommark - Tandslet - Høruphav - Sønderborg</a></div> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/225_060818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">225 &nbsp; &nbsp;Sønderborg - Augustenborg - Asserballe - Fynshav - Mommark - Tandslet - Høruphav - Sønderborg</a>&nbsp;</p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/226_060818.pdf" target="_blank">226&nbsp; &nbsp; Fynshav - Mommark - Tandslet - Høruphav - Sønderbor</a>g</span></p> <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/229_010718.pdf" target="_blank">229 &nbsp; &nbsp;Kegnæs _Høruphav - Sønderborg</a></span>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>SDU, Alsion</strong></div> <p>&nbsp;</p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1101_010718.pdf" target="_blank">Linje 1 &nbsp;Busstationen - Sønderborg st. - Dybbøl Banke - Bøffelkobbel - Busstationen</a></span>&nbsp;</div> <div><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1102_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">Linje 2 &nbsp;Bustationen &nbsp;- Sønderborg St. - Gammel Aabenraa - Sundgade - Busstationen</a>&nbsp;</div> <p>&nbsp;&nbsp;</p>

 

Sønderborg

 

Alssund Gymnasium

110    Flensborg/Padborg - Kruså - Gråsten - Adsbøl - Sønderborg 

112     Aabenraa - Felsted / Varnæs - Sønderborg 

 

 

 

Det Blå Gymnasium

 

112     Aabenraa - Felsted / Varnæs - Sønderborg 

224    Nordborg - Oksbøl - Guderup - Augustenborg - Havnbjerg - Nordborg 

 
 

EUC Syd, Hilmar Finsensgade

 

224    Nordborg - Oksbøl - Guderup - Augustenborg - Havnbjerg - Nordborg

225    Sønderborg - Augustenborg - Asserballe - Fynshav - Mommark - Tandslet - Høruphav - Sønderborg 

226    Fynshav - Mommark - Tandslet - Høruphav - Sønderborg

 
 
SDU, Alsion

 

  

<p><a name="Tønder"></a></p> <h2>&nbsp;</h2> <h1>Tønder</h1> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>EUC-Syd og Tønder Handelsskole </strong>(Plantagevej v Tønder Handelsskole)</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/116_010718.pdf" target="_blank">116 &nbsp; &nbsp;Aabenraa - Hjordkær - Bolderslev - Tinglev - Bylderup-Bov - Tønder</a></span>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Ekstra bus fra&nbsp;Tinglev fortsætter fra Tønder Busstation kl. 7.45&nbsp;med ankomst til Plantagevej&nbsp;kl. 7.50.</p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/136_010718.pdf" target="_blank">136 &nbsp; &nbsp;Haderslev - Vejens - Toftlund - Løgumkloster - Tønder</a></span>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ekstra bus fra Løgumgårde, Nørregade v kirken kl. 7.04 til Tønder Busstation, ankomst kl. 7.40, derefter til Plantagevej</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; med ankomst kl. 7.50. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Ekstra bus fra Vojens Busstation kl. 6.30 via Toftlund (kl. 7.04) til Tønder Busstation - ankomst kl. 7.41.</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/266_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">266 &nbsp; &nbsp;Højer - Møgeltønder - Tønder</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/771_090818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">771 &nbsp;&nbsp; Solderup - Jejsing - Rørkær - Tønder</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/772_090818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">772 &nbsp; &nbsp;Tønder - Sæd - Lydersholm - Grøngård - Jejsing - Tønder</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/774_090818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">774 &nbsp; &nbsp;Nørre Abild - Tyvse - Sølsted - Abild - Tønder</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/775_090818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">775 &nbsp; &nbsp;Emmerske - Brodersgård - Kongsbjerg - Abild - Tønder</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/777_090818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">777 &nbsp; &nbsp;Højer - Daler - Gærup - Østerby - Møgeltønder - Tønder</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tønder Gymnasium og HF</strong> (Tønder Busstation)</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/116_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">116 &nbsp; &nbsp;Aabenraa - Hjordkær - Bolderslev - Tinglev - Bylderup-Bov - Tønder</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/136_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">136 &nbsp; &nbsp;Haderslev - Vojens - Toftlund - Løgumkloster - Tønder</a>&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ekstra bus fra Toftlund Busstation kører direkte til Tønder Busstation.</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/236_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">236 &nbsp; &nbsp;(Haderslev-) Agerskov - Bedsted - Øster Højst - Tønder</a>&nbsp;&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/266_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">266 &nbsp; &nbsp;Højer - Møgeltønder - Tønder</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/771_090818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">771 &nbsp; &nbsp;Solderup - Jejsing - Rørkær - Tønder</a>&nbsp;&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/772_090818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">772&nbsp; &nbsp; Dyrhus - Ubjerg - Sæd - Lydersholm - Grøngård - Jejsing - Tønder</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/774_090818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">774&nbsp; &nbsp; Nørre Abild - Tyvse - Sølsted - Abild - Tønder</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/775_090818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">775&nbsp; &nbsp; Emerske - Brodersgård - Kongsbjerg - Abild - Tønder</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/777_090818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">777 &nbsp; &nbsp;Højer - Daler - Gærup - Østerby - Møgeltønder - Tønder</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

 

Tønder

 

 

EUC-Syd og Tønder Handelsskole (Plantagevej v Tønder Handelsskole)

 

116    Aabenraa - Hjordkær - Bolderslev - Tinglev - Bylderup-Bov - Tønder 

          Ekstra bus fra Tinglev fortsætter fra Tønder Busstation kl. 7.45 med ankomst til Plantagevej kl. 7.50.

136    Haderslev - Vejens - Toftlund - Løgumkloster - Tønder           

          Ekstra bus fra Løgumgårde, Nørregade v kirken kl. 7.04 til Tønder Busstation, ankomst kl. 7.40, derefter til Plantagevej

          med ankomst kl. 7.50.                                 

          Ekstra bus fra Vojens Busstation kl. 6.30 via Toftlund (kl. 7.04) til Tønder Busstation - ankomst kl. 7.41.

266    Højer - Møgeltønder - Tønder 

771    Solderup - Jejsing - Rørkær - Tønder 

772    Tønder - Sæd - Lydersholm - Grøngård - Jejsing - Tønder 

774    Nørre Abild - Tyvse - Sølsted - Abild - Tønder 

775    Emmerske - Brodersgård - Kongsbjerg - Abild - Tønder 

777    Højer - Daler - Gærup - Østerby - Møgeltønder - Tønder 

 

 

Tønder Gymnasium og HF (Tønder Busstation)

 

116    Aabenraa - Hjordkær - Bolderslev - Tinglev - Bylderup-Bov - Tønder 

136    Haderslev - Vojens - Toftlund - Løgumkloster - Tønder  

          Ekstra bus fra Toftlund Busstation kører direkte til Tønder Busstation.

236    (Haderslev-) Agerskov - Bedsted - Øster Højst - Tønder  

266    Højer - Møgeltønder - Tønder 

771    Solderup - Jejsing - Rørkær - Tønder  

772    Dyrhus - Ubjerg - Sæd - Lydersholm - Grøngård - Jejsing - Tønder 

774    Nørre Abild - Tyvse - Sølsted - Abild - Tønder 

775    Emerske - Brodersgård - Kongsbjerg - Abild - Tønder 

777    Højer - Daler - Gærup - Østerby - Møgeltønder - Tønder 

 

<p><a name="Varde"></a></p> <h2>&nbsp;</h2> <h1>Varde</h1> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Campus Varde</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/198_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">198 &nbsp; &nbsp;Grindsted - Varde</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/292_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">292&nbsp; &nbsp; Tofterup - Agerbæk - Næsbjerg - Varde</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/293_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">293&nbsp; &nbsp; Tofterup - Agerbæk - Årre - Roust - Varde</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/294_130818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">294&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ølgod - Strellev - Horne - Varde</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/295_130818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">295&nbsp; &nbsp; Tistrup - Hodde - Sig - Varde</a>&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybus&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1802_b_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">18B&nbsp; &nbsp; Banegården - Campus/Lunden - Banegården</a>&nbsp;</p>

 

Varde

 

Campus Varde

 

198    Grindsted - Varde 

292    Tofterup - Agerbæk - Næsbjerg - Varde 

293    Tofterup - Agerbæk - Årre - Roust - Varde 

294    Ølgod - Strellev - Horne - Varde 

295    Tistrup - Hodde - Sig - Varde  

 

Bybus 

18B    Banegården - Campus/Lunden - Banegården 

<p><a name="Vejen"></a></p> <h2>&nbsp;</h2> <h1>Vejen</h1> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vejen Business College</strong> (Vejen Rtb.)</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/138_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">138 &nbsp; &nbsp;Haderslev - Vojens - Jels - Vejen</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/148_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">148 &nbsp; &nbsp;Esbjerg - Vejrup - Holsted - Brørup - Vejen</a></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/177_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">177 &nbsp; &nbsp;Ribe - Rødding - Vejen</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/179_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">179 &nbsp; &nbsp;Grindsted - Hejnsvig - Vorbasse - Vejen</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/188_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">188 &nbsp; &nbsp;Kolding - Vejen</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/564_140818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">564&nbsp; &nbsp; Mikkelborg - Fårkrog - Skudstrup - Skodborg - Vejen</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/573_140818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">573&nbsp; &nbsp; Vejen - Askov - Malt - Kongehøj - Vejen</a>&nbsp;</p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/574_140818.pdf" target="_blank">574&nbsp; &nbsp; Læborg - Nyby - Gammelby - Vejen</a></span>&nbsp;</p> <div><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/576_140818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px;" target="_blank">576&nbsp; &nbsp; Gamst - Veerst - Ravnholt - Gesten - Vejen</a>&nbsp;</div> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/577_140818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">577&nbsp; &nbsp; Andst - Gejsing - Glibstrup - Gamst - Vejen</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vejen Gymnasium og HF</strong> (Boulevarden v Vejen Idrætscenter)</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/138_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">138 &nbsp; &nbsp;Haderslev - Vojens - Jels - Vejen</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/148_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">148 &nbsp; &nbsp;Esbjerg - Vejrup - Holsted - Brørup - Vejen</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/177_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">177 &nbsp; &nbsp;Ribe - Rødding - Vejen</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/179_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">179 &nbsp; &nbsp;Grindsted - Hejnsvig - Vorbasse - Vejen</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/188_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">188 &nbsp; &nbsp;Kolding - Vejen</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/564_140818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">564&nbsp; &nbsp; Mikkelborg - Fårkrog - Skudstrup - Skodborg - Vejen</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/573_140818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">573&nbsp; &nbsp; Vejen - Askov - Malt - Kongehøj - Vejen</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration-line: underline; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 238);"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/574_140818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px;" target="_blank">574&nbsp; &nbsp; Læborg - Nyby - Gammelby - Vejen</a></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/576_140818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">576&nbsp; &nbsp; Gamst - Veerst - Ravnholt - Gesten - Vejen</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/577_140818.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">577&nbsp; &nbsp; Andst - Gejsing - Glibstrup - Gamst - Vejen</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1816_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">Vejen Bybus</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

 

Vejen

 

 

Vejen Business College (Vejen Rtb.)

 

138    Haderslev - Vojens - Jels - Vejen 

148    Esbjerg - Vejrup - Holsted - Brørup - Vejen

177    Ribe - Rødding - Vejen 

179    Grindsted - Hejnsvig - Vorbasse - Vejen 

188    Kolding - Vejen 

564    Mikkelborg - Fårkrog - Skudstrup - Skodborg - Vejen 

573    Vejen - Askov - Malt - Kongehøj - Vejen 

574    Læborg - Nyby - Gammelby - Vejen 

577    Andst - Gejsing - Glibstrup - Gamst - Vejen 

 

 

Vejen Gymnasium og HF (Boulevarden v Vejen Idrætscenter)

 

138    Haderslev - Vojens - Jels - Vejen 

148    Esbjerg - Vejrup - Holsted - Brørup - Vejen 

177    Ribe - Rødding - Vejen 

179    Grindsted - Hejnsvig - Vorbasse - Vejen 

188    Kolding - Vejen 

564    Mikkelborg - Fårkrog - Skudstrup - Skodborg - Vejen 

573    Vejen - Askov - Malt - Kongehøj - Vejen 

574    Læborg - Nyby - Gammelby - Vejen 

576    Gamst - Veerst - Ravnholt - Gesten - Vejen 

577    Andst - Gejsing - Glibstrup - Gamst - Vejen 

 

Vejen Bybus 

 

 

<p><a name="Vejle"></a></p> <h2>&nbsp;</h2> <h1>Vejle</h1> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Campus Vejle</strong></p> <p>&nbsp;</p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/143_010718.pdf" target="_blank">143 &nbsp; &nbsp;Billund - Bredsten - Vejle</a></span>&nbsp;</div> <div><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/202_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">202&nbsp; &nbsp; Aarhus - Hovedgård - Horsens - Vejle</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Midttrafik&nbsp;</strong></div> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/204_010718.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 238); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: underline;">204 &nbsp; &nbsp;Fredericia - Brejning - Børkop - Vejle</span></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</strong></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/205_010718.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">205&nbsp; &nbsp; Juelsminde - Stouby - Vejle</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Midttrafik&nbsp;</strong></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/207_010718.pdf" target="_blank">207 &nbsp; &nbsp;Kolding - Ågård - Ødsted - Vejle</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/210_010718.pdf" target="_blank">210 &nbsp; &nbsp;Egtved - Vejle</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/211_010718.pdf" target="_blank">211&nbsp; &nbsp; Givskud - Jelling - Vejle</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/214_010718.pdf" target="_blank">214&nbsp; &nbsp; Give - Bredsten - Vejle</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/215_010718.pdf" target="_blank">215&nbsp; &nbsp; Silkeborg - Nørre Snede - Vejle</a>&nbsp;<strong>Midttrafik&nbsp;</strong></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/216_060818.pdf" target="_blank">216 &nbsp; &nbsp;Smidstrup - Skærup - Vejle</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/217_010718.pdf" target="_blank">217&nbsp; &nbsp; Sønder Omme - Grønbjerg - Bredsten - Vejle</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybus</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1606_120818.pdf" target="_blank">linje 6 Trafikcentret - DGI-huset - Musikteatret</a>&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rosborg Gymnasium</strong> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/143_010718.pdf" target="_blank">143 &nbsp; &nbsp;Billund - Bredsten - Vejle</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/210_010718.pdf" target="_blank">210 &nbsp; &nbsp;Egtved - Vejle</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/214_010718.pdf" target="_blank">214&nbsp; &nbsp; Give - Bredsten - Vejle</a>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 238); text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/217_010718.pdf" target="_blank">217&nbsp; &nbsp; Sønder Omme - Grønbjerg - Bredsten - Vejle</a>&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybus</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1606_120818.pdf" target="_blank">linje 6 Trafikcentret - DGI-Huset - Musikteatret</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rødkilde gymnasium</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/202_010718.pdf" target="_blank">202&nbsp; &nbsp; Aarhus - Hovedgård - Horsens - Vejle</a>&nbsp;<strong>Midttrafik&nbsp;</strong></p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/205_010718.pdf" target="_blank">205&nbsp; &nbsp; Juelsminde - Stouby - Vejle</a>&nbsp;<strong>Midttrafik</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybus</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1601_120818.pdf" target="_blank">linje 1 Trafikcentret - Østerbo - Tirsbæk Strandvej - Bredballe</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

 

Vejle

 

Campus Vejle

 

204    Fredericia - Brejning - Børkop - Vejle 

205    Juelsminde - Stouby - Vejle Midttrafik 

207    Kolding - Ågård - Ødsted - Vejle 

210    Egtved - Vejle 

211    Givskud - Jelling - Vejle 

214    Give - Bredsten - Vejle 

215    Silkeborg - Nørre Snede - Vejle Midttrafik 

216    Smidstrup - Skærup - Vejle 

217    Sønder Omme - Grønbjerg - Bredsten - Vejle 

 

Bybus

linje 6 Trafikcentret - DGI-huset - Musikteatret  

 

 

Rosborg Gymnasium  

 

 

143    Billund - Bredsten - Vejle 

210    Egtved - Vejle 

214    Give - Bredsten - Vejle 

217    Sønder Omme - Grønbjerg - Bredsten - Vejle 

 

Bybus

linje 6 Trafikcentret - DGI-Huset - Musikteatret 

 

 

Rødkilde gymnasium

 

202    Aarhus - Hovedgård - Horsens - Vejle Midttrafik 

205    Juelsminde - Stouby - Vejle Midttrafik  

 

Bybus

linje 1 Trafikcentret - Østerbo - Tirsbæk Strandvej - Bredballe 

 

 

<p><a name="Aabenraa"></a></p> <h2>&nbsp;</h2> <h1>Aabenraa</h1> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>EUC-Syd (Stegholt)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/112_010718.pdf" target="_blank">112&nbsp; &nbsp; Sønderborg - Varnæs/Felsted - Aabenraa</a>&nbsp;(Flensborgvej v Tøndervej)&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/116_010718.pdf" target="_blank">116 &nbsp; &nbsp;Tønder - Bylderup-Bov - Tinglev - Bolderslev - Hjordkær - Aabenraa</a>&nbsp;(Tøndervej v Stegholt)&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/125_010718.pdf" target="_blank">125&nbsp; &nbsp; Toftlund - Agerskov - Hovslund - Rødekro - Aabenraa</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Rute 125 fortsætter fra Aabenraa Busstation kl. 7.55&nbsp;og ankommer til Stegholt v EUC kl. 8.00.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Der vil være mulighed for at skifte fra rute&nbsp;<a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/123_010718.pdf" target="_blank">123</a>&nbsp;og&nbsp;<a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/124_010718.pdf" target="_blank">124</a>&nbsp;på Aabenraa Busstation.</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/128_010718.pdf" target="_blank">128&nbsp; &nbsp; Gråsten - Kværs - Aabenraa</a>&nbsp;(Flensborgvej v Tøndervej)&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/220_010718.pdf" target="_blank">220 &nbsp; &nbsp;Padborg - Kruså - Aabenraa</a>&nbsp;(Flensborgvej v Tøndervej)&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/227_010718.pdf" target="_blank">227 &nbsp; &nbsp;Kliplev - Uge - Stubbæk - Aabenraa</a>&nbsp;(Flensborgvej v Tøndervej)&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>EUC-Syd (Lundsbjerg) </strong>(Lundsbjerg Industrivej)</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/112_010718.pdf" target="_blank">112&nbsp; &nbsp; Aabenraa - Lundsbjerg Industrivej</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Direkte tur fra Sønderborg ankommer kl. 7.43</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/125_010718.pdf" target="_blank">125 &nbsp; &nbsp;Toftlund - Rødekro - Aabenraa</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ankomst kl. 8.05</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Der vil være mulighed for at skifte fra rute&nbsp;<a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/123_010718.pdf" target="_blank">123</a>&nbsp;og&nbsp;<a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/124_010718.pdf" target="_blank">124</a>&nbsp;på Aabenraa Busstation.</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/128_010718.pdf" target="_blank">128&nbsp; &nbsp; Gråsten - Kværs - Stubbæk - Aabenraa</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/227_010718.pdf" target="_blank">227 &nbsp; &nbsp;Kliplev - Uge - Stubbæk - Aabenraa</a>&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>I</strong><strong>BC Aabenraa, Statsskolen og det tyske gymnasium/Deutsches Gymnasium</strong>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> <div><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/112_010718.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 238); text-decoration-line: underline;">112&nbsp; &nbsp; Aabenraa - Lundsbjerg Industrivej</span></a></div> <div><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/116_010718.pdf" target="_blank">116 &nbsp; Tønder - Bylderup-Bov - Tinglev - Bolderslev - Hjordkær - Aabenraa</a>&nbsp;</div> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ekstrabussen fra Tinglev kører direkte til Skolevænget</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/124_010718.pdf" target="_blank">124 &nbsp; &nbsp;Skærbæk - Løgumkloster - Bedsted - Hellevad - Rødekro - Aabenraa</a>&nbsp;(Langrode v Grønnegården)&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/125_010718.pdf" target="_blank">125&nbsp; &nbsp; Toftlund - Agerskov - Hovslund - Rødekro - Aabenraa</a>&nbsp;(Langrode v Grønnegården)</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/128_010718.pdf" target="_blank">128&nbsp; &nbsp; Gråsten - Kværs - Skolevænget</a>&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/220_010718.pdf" target="_blank">220 &nbsp; &nbsp;Padborg - Kruså - Aabenraa</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Ekstrabusser fra Padborg/Kruså til Skolevænget.&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/693_090818.pdf" target="_blank">693&nbsp; &nbsp; (Øbening -) Hellevad - Kassø - Hjordkær - Skolevænget</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ankomst Skolevænget kl. 8.02</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Social- og Sundhedsskolen Syd</strong> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/123_010718.pdf" target="_blank">123&nbsp; &nbsp; Haderslev - Genner - Aabenraa</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Der afgår 2 busser fra Haderslev samtidig, den ene kører via Aabenraa Sygehus og betjener H P</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hanssensgade v Nørreport, den anden kører ad Haderslevvej og betjener Haderslevvej v Karpedam.</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/124_010718.pdf" target="_blank">124 &nbsp; &nbsp;Skærbæk - Løgumkloster - Bedsted - Hellevad - Rødekro - Aabenraa</a>&nbsp;(Jernbanegade)&nbsp;</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/125_010718.pdf" target="_blank">125&nbsp; &nbsp; Toftlund - Agerskov - Hovslund - Rødekro - Aabenraa</a>&nbsp;(Jernbanegade)&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bybusser:</p> <p><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1201_010718.pdf" target="_blank">Linje 1 &nbsp; Busstationen - Sygehuset - Rødekro</a>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 238); text-decoration-line: underline;"><a href="/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/010718/1203_010718.pdf" target="_blank">Linje 3 &nbsp; Busstationen - Rødekro</a></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

 

Aabenraa

 

 

EUC-Syd (Stegholt)

 

112    Sønderborg - Varnæs/Felsted - Aabenraa (Flensborgvej v Tøndervej) 

116    Tønder - Bylderup-Bov - Tinglev - Bolderslev - Hjordkær - Aabenraa (Tøndervej v Stegholt) 

125    Toftlund - Agerskov - Hovslund - Rødekro - Aabenraa 

            Rute 125 fortsætter fra Aabenraa Busstation kl. 7.55 og ankommer til Stegholt v EUC kl. 8.00.

            Der vil være mulighed for at skifte fra rute 123 og 124 på Aabenraa Busstation.

128    Gråsten - Kværs - Aabenraa (Flensborgvej v Tøndervej) 

220    Padborg - Kruså - Aabenraa (Flensborgvej v Tøndervej) 

227    Kliplev - Uge - Stubbæk - Aabenraa (Flensborgvej v Tøndervej) 

 

 

EUC-Syd (Lundsbjerg) (Lundsbjerg Industrivej)

 

112    Aabenraa - Lundsbjerg Industrivej 

          Direkte tur fra Sønderborg ankommer kl. 7.43

125    Toftlund - Rødekro - Aabenraa 

          ankomst kl. 8.05

          Der vil være mulighed for at skifte fra rute 123 og 124 på Aabenraa Busstation.

128    Gråsten - Kværs - Stubbæk - Aabenraa 

227    Kliplev - Uge - Stubbæk - Aabenraa  

 

 

IBC Aabenraa, Statsskolen og det tyske gymnasium/Deutsches Gymnasium 

 

 

          Ekstrabussen fra Tinglev kører direkte til Skolevænget

124    Skærbæk - Løgumkloster - Bedsted - Hellevad - Rødekro - Aabenraa (Langrode v Grønnegården) 

125    Toftlund - Agerskov - Hovslund - Rødekro - Aabenraa (Langrode v Grønnegården)

128    Gråsten - Kværs - Skolevænget 

220    Padborg - Kruså - Aabenraa 

          Ekstrabusser fra Padborg/Kruså til Skolevænget.       

693    (Øbening -) Hellevad - Kassø - Hjordkær - Skolevænget 

          Ankomst Skolevænget kl. 8.02

 

Social- og Sundhedsskolen Syd  

 

        

123    Haderslev - Genner - Aabenraa 

           Der afgår 2 busser fra Haderslev samtidig, den ene kører via Aabenraa Sygehus og betjener H P

           Hanssensgade v Nørreport, den anden kører ad Haderslevvej og betjener Haderslevvej v Karpedam.

124    Skærbæk - Løgumkloster - Bedsted - Hellevad - Rødekro - Aabenraa (Jernbanegade) 

125    Toftlund - Agerskov - Hovslund - Rødekro - Aabenraa (Jernbanegade) 

 

Bybusser:

Linje 1   Busstationen - Sygehuset - Rødekro 

Linje 3   Busstationen - Rødekro