Lovgrundlag

 

Trafikselskabets individuelle handicapkørsel er etableret i henhold til Lov om Trafikselskaber. Herunder finder du link til loven samt de tilhørende bemærkninger til lovforslaget.

  

Lov om trafikselskaber (Retsinfo). Primært § 11, samt §3 og §5

Produceret af Sydtrafik