Klagevejledning

 

Hvis du ønsker at klage over en visitationsafgørelse, skal det ske til hjemkommunen. Eventuelle ankemuligheder fastlægges af den enkelte kommune.

 

Hvis du ønsker at klage over en rejse i handicapordningen, skal den sendes til: 

 

flextrafik@sydtrafik.dk 

 

eller

Sydtrafik

Att.: Flextrafik

Banegårdspladsen 5

6600 Vejen.

 

Er du uenig i Sydtrafiks afgørelse vedr. en klage over driften, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Produceret af Sydtrafik