Sydtrafiks Handicapkørsel

 

Sydtrafiks Handicapkørsel er et tilbud til svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år.

Det vil sige borgere, der er afhængige af et hjælpemiddel som krykkestokke, rollator eller kørestol, og som ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik. Fra 1. juli 2018 omfatter ordningen desuden blinde og stærkt svagsynede (synsstyrke 10 pct. eller mindre).

 

Kørselsordningen er for borgere i den jyske del af Region Syddanmark, og er en del af Flextrafik hos Sydtrafik. Det er hjemkommunen der afgør, om man er berettiget til Handicapkørselsordningen.


Handicapkørsel kan bruges til fritidsaktiviteter og behandlinger, som du selv betaler. Du kan altså besøge venner og familie i hele landet, gøre indkøb, køre til kulturelle aktiviteter, køre til fodplejer og frisør, som man ellers gør med kollektiv trafik.

 

Derimod kan du ikke bruge Sydtrafiks Handicapkørsel til aktiviteter, som kommunen eller regionen kan yde kørselstilskud til. Det vil for eksempel sige lægebesøg og behandling på sygehus.

 

Spørg Flextrafik, hvis du er i tvivl.