Delvis tilbagebetaling af egenbetaling for køb af ”Ungdomskort til ungdomsuddannelse”

 

Vejledning gældende pr. 1. januar 2020

 

Sønderborg Kommune tilbagebetaler den del af egenbetalingen for køb af ”Ungdomskort til ungdoms-uddannelse”, som overstiger 50 kr. månedligt.

 

Eleven skal i første omgang selv bestille og betale kortet på www.ungdomskort.dk. Der ydes kun delvis tilbagebetaling af egenbetalingen for kortet ”Ungdomskort til ungdomsuddannelse”. Med baggrund i Sydtrafiks oplysninger om kortudstedelse, tilbagebetaler Sønderborg Kommune efter hvert kvartal egenbetalingen til elevens NemKonto.

 

Betingelserne for tilbagebetalingen er følgende:

 • Eleven har folkeregisteradresse i Sønderborg Kommune. Denne adresse danner baggrund for afstandsberegningen, også i de tilfælde hvor der er en samkvemsforældre.
 • Eleven går på en ungdomsuddannelse, som er godkendt til Ungdomskort.
 • Det skal være muligt med kollektiv trafik, at rejse dagligt mellem hjem og skole, indenfor normal skoletid.
 • Ungdomskortet er ikke helt eller delvist refunderet af Sydtrafik.
 • Eleven er berettiget til et Ungdomskort til brug for transport til ungdomsuddannelsesinstitution (heltidsundervisning, SU-berettiget uddannelse m.v.).
 • Elever på skolehjem er ikke omfattet af tilbuddet.
 • Eleven har en afstand mellem hjem (folkeregisteradresse) og skole på mindst 6 km. Til beregning af afstanden benyttes korteste afstand, som kan gennemføres ved gang/på cykel. Derfor indgår eksempelvis Alssundbroen, motorvejen og motortrafikveje ikke i afstandsberegningen.

 

 

Bestilling af Ungdomskort

Ungdomskortet bestilles på www.ungdomskort.dk efter de gældende regler. Er du i tvivl, om du kan få Ungdomskort til ungdomsuddannelse, skal du spørge på din skole. Er der spørgsmål omkring kort-udstedelsen, skal henvendelsen rettes til Sydtrafik. Det kan ske på tlf. 7660 8600 eller kort@sydtrafik.dk.

 

 

Tilbagebetaling af egenbetaling

Efter hvert kvartal tilbagebetaler Sønderborg Kommune elevens egenbetaling. Det sker på baggrund af Sydtrafiks oplysninger omkring kortudstedelsen.

 

Ungdomskort kan købes med perioder fra 30 til 123 dage. Det kvartal, hvori hovedparten af kortets gyldighedsperiode ligger i, danner grundlag for hvornår tilbagebetalingen sker. Købes der fx et Ungdomskort med gyldighed fra den 15. marts til den 30. april, anses kortet som værende gyldigt i 2. kvartal og tilbagebetalingen sker i løbet af juli måned.

 

Ungdomskort med gyldighed i perioden 1/1 – 31/3, 1. kvartal

 • Udbetaling af egenbetaling sker i løbet af april måned.

 

Ungdomskort med gyldighed i perioden 1/4 – 30/6, 2. kvartal

 • Udbetaling af egenbetaling sker i løbet af juli måned.

 

Ungdomskort med gyldighed i perioden 1/7 – 30/9, 3. kvartal

 • Udbetaling af egenbetaling sker i løbet af oktober måned.

 

Ungdomskort med gyldighed i perioden 1/10 – 31/12, 4. kvartal

 • Udbetaling af egenbetaling sker i løbet af januar måned.

 

Der ydes ikke tilbagebetaling for juli måned.

 

Tilbagebetalingen sker altid til elevens NemKonto uanset hvem der har betalt for kortet til Sydtrafik. Er der ikke allerede valgt en konto, som skal benyttes til betalinger fra det offentlige, kan det oprettes på www.nemkonto.dk eller ved henvendelse i sin bank/sparekasse.

 

 

Øvrige forhold

Sønderborg Kommune yder ikke tilskud eller refusion til egentransport, samkørsel, busbilletter eller andre korttyper. Heller ikke hvis Ungdomskortet er ansøgt for sent (uanset årsag), der er ansøgt om det forkerte kort (fx Ungdomskort til 16-19 årige), leveringsfejl eller lignende.

 

Eleven er selv ansvarlig for at kontrollere, at tilbagebetaling af egenbetalingen for Ungdomskort modtages indenfor førnævnte tidspunkter.

 

Ved manglende tilbagebetaling skal der rettes henvendelse til Sønderborg kommune på mail tamo@sonderborg.dk senest to måneder efter det kvartal, hvori Ungdomskortet har gyldighed. Se afsnittet ”tilbagebetaling af egenbetaling” for hvorledes gyldighedskvartal defineres.

 

Rettes der ikke henvendelse indenfor fristen, bortfalder muligheden for tilbagebetaling. Eksempel: Krav om tilbagebetaling for kort med gyldighed i januar kvartal skal ved manglende tilbagebetaling være indgivet ved mail senest ved udgangen af maj måned.

 

Spørgsmål til ordningen om refusion af egenbetaling rettes til Sønderborg Kommune, Projekt & Anlæg, Tina Aagaard Mørkeberg på tamo@sonderborg.dk.

 

Der tages forbehold for ændringer.

 

Forvaltningens afgørelse om refusion af egenbetaling på Ungdomskort til ungdomsuddannelse kan ikke påklages ved anden myndighed. Klage over sagsbehandlingen eller afgørelsen kan ske til Økonomi, Teknik & Miljøforvaltningen eller den overordnede myndighed, Byrådet.

 

Det er også muligt at få hjælp til at forstå en afgørelse ved at rette henvendelse til borgerrådgiveren. Denne er din uafhængige rådgivnings- og klageinstans ved Sønderborg Kommune. Rådgiveren kan ikke træffe eller ændre afgørelse, men alene afgive vurdering af sagen.

Produceret af Sydtrafik