Tilbagebetaling af egenbetaling for køb af

”Ungdomskort til ungdomsuddannelse”

 

Du behøver ikke at gøre noget, for at få tilskuddet udbetalt, det kommer automatisk ind på din NemKonto!

 

Byrådet i Aabenraa Kommune har besluttet at alle unge under 18 år, som har købt ungdomskort og som er elev på en ungdomsuddannelse, kan få tilskud til egenbetalingen efter køb af ungdomskortet.

Eleven skal i første omgang købe og betale kortet selv, hvorefter kommunen giver tilskud til egenbetalingen. Ordningen træder i kraft ved skoleårets begyndelse efter sommerferien 2019.

 

Der ydes tilskud efter følgende kriterier:

  • Eleven skal have folkeregisteradresse i Aabenraa Kommune.
  • Eleven går på en ungdomsuddannelse som er godkendt til ungdomskort.
  • For elever som går på ungdomsuddannelser i nabokommunerne gælder tilskudsordningen også.
  • Eleven skal selv hav bestilt ungdomskortet, hvilket sker via www.ungdomskort.dk
  • Eleven skal endnu ikke være fyldt 18 år.

 

Udbetaling af tilskud til elevens egenbetaling:

  • Der ydes kun tilskud til elevens egenbetaling ved køb af ”Ungdomskort til ungdomsuddannelser”.
  • Egenbetalingen tilbagebetales til elevens NemKonto, uanset om betaling for ungdomskortet er sket fra en anden konto.
  • Hvis eleven fylder 18 år i løbet af ungdomskortets gyldighedsperiode, ydes alene tilskud for den andel af perioden som ligger inden det fyldte 18. år.
  • Tilskud udbetales i måneden efter det kvartal hvor elevens egenbetalinger for ungdomskort er registreret. Dvs. for 1. kvartal (januar-marts) udbetales tilskud i april.

 

Læs mere om byrådets beslutning under "Tilskud til bustransport for unge under 18 år".

 

Produceret af Sydtrafik