Salgssteder

 

Disse steder kan du købe periodekort, rejsekort og pendlerkort.

 

Det er forskelligt fra salgssted til salgssted, hvad du kan købe, men det står udførligt beskrevet for hver enkelt salgssted.