Salgssteder

 

Disse steder kan du købe periodekort, rejsekort og pendlerkort.

 

Det er forskelligt fra salgssted til salgssted, hvad du kan købe, men det står udførligt beskrevet for hver enkelt salgssted.

Produceret af Sydtrafik